Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ПОДІЛЛЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ПОДІЛЛЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Назва:
ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ПОДІЛЛЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,37 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Батирєва Ірина Миколаївна
УДК 902.7 (477.43/.44) ”19-20”
ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ПОДІЛЛЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Спеціальність 07. 00. 05 - етнологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
Борисенко Валентина Кирилівна
професор кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Капелюшний Валерій Петрович
професор кафедри історії для гуманітарних
факультетів Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук
Петрова Наталія Олександрівна
доцент кафедри археології та етнології України
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова
Провідна установа: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України
Захист відбудеться „ 19 ” червня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий „ 12 ” травня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.Г.Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації зумовлена метою та завданням дослідження. Її обсяг становить 249 сторінок. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків (186 сторінок), списку використаних джерел та літератури (63 сторінки, 812 позицій).
Актуальність теми дослідження.
Зі здобуттям Україною незалежності назріла гостра потреба у становленні етнологічної науки не тільки з огляду на досі існуючий науково-пізнавальний вакуум, але й через суспільно-праксіологічне значення даної дисципліни. Для її розвитку є на сьогодні необхідні складові: накопичення фактичного матеріалу і пізнання процесу осмислення, узагальнення фактичного матеріалу. Другу половину ХІХ ст. у світовому контексті називають золотим віком в етнології. За цей період не тільки сформувалися різні школи, течії в етнологічній науці, але й продовжувався активний період фіксації етнографічного матеріалу. На жаль, з історії української етнології вказаного періоду немає жодної узагальнюючої праці. Це пов’язано також із тим, що етнографічні досягнення цього періоду не були осмислені в регіональному вимірі. Тому одним із пріоритетних напрямів сучасної вітчизняної етнологічної науки є вивчення регіонів України, зокрема Поділля. Отож, дослідження значного доробку подільських народознавців з вивчення традиційної культури Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. є необхідним для висвітлення історії етнології України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах програми науково-дослідницьких робіт „Історія формування і розвитку Української держави", затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер № 01 БФ 046-01), а також пов'язана з дослідженнями кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об'єктом дослідження є традиційна культура Поділля у висвітленні вчених-етнографів протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Предметом дослідження є погляди вчених на традиційну культуру подолян та наукові підходи й методи її вивчення.
Мета та завдання. Автор дисертаційної роботи ставить собі за мету дослідити історію, погляди, методи та підходи науковців до етнографічного вивчення Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ПОДІЛЛЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок