Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ВОГНЕТРИВКИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ВОГНЕТРИВКИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

Назва:
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ВОГНЕТРИВКИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,79 KB
Завантажень:
265
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Державний аэрокосмічний університет ім. М.Е.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
УДК 539.4
Мірошніков Віталій Юрійович
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ВОГНЕТРИВКИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
01.02.04- механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі будівельної механіки Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.
Науковий керівник - кандидат технічних наук, професор
Пустинніков Володимир Ілліч,
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Міністерство освіти і науки України, професор
Офіційні опоненти- доктор фізико-математичних наук, професор
Ольшанський Василь Павлович.
Інститут пожежної безпеки, МВС України, завідуючий кафедрою прикладної механіки
кандидат технічних наук, доцент
Саприкін Віталій Миколайович
Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Міністерство освіти і науки України, доцент
Провідна установа - Інститут проблем міцності НАН України, м.Київ
Захист відбудеться « 20 » жовтня 2000 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.062.04 в Державному аерокосмічному університеті ім. М.Е.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" за адресою 61070, м.Харків-70, вул. Чкалова,17
Автореферат розісланий « 19 » вересня 2000 року
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного аерокосмічного університету ім. М.Е.Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 64.062.04 Корнілов Г.Л.ВВЕДЕННЯ
Актуальність
Значна кількість складних технічних систем (СТС), що експлуатуються протягом тривалого часу, вже використали свій плановий ресурс. Замінити їх одразу новими більш надійними СТС не можливо через брак коштів, тому розв`язання практичних питань і наукове обґрунтування можливості їх подальшої експлуатації є актуальною темою наукових досліджень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами темами
Дослідження проводиться з власної ініціативи за традиційною тематикою кафедри будівельної механіки Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури
Мета і задачі дослідження
Метою роботи є прогнозування повзучості і міцності кладки простінку печі коксової батареї з вогнетривкого матеріалу, що передбачає створення експертної системи для визначення поточного стану у промислових умовах реальної конструкції після тривалої експлуатації з урахуванням при температурі. На підставі прогнозу робиться висновок про можливість експлуатації коксової батареї, для якої плановий термін вже закінчився.
Розробка експертної системи передбачає формулювання основних співвідношень і конститутивних рівнянь з урахуванням реальних властивостей матеріалів і характеристик теплових впливів, вивчення умов і механізмів в'язкого і крихкого руйнування вогнетривів у коксовій печі, побудову рівнянь стану на підставі концепції накопичення пошкодження, формулювання рівняння довготривалої міцності, що описує криву Веллера.
Наукова новизна
Новим по відношенню до попередніх результатів є залежність у явній формі міри пошкодження матеріалу від температури і уточнення для динасу величини температури T0 в`язко-крихкого переходу, що була раніше (у дисертації Санчеса М.Г.) значно (майже у двічі) завищена.
Оцінка напруженого стану отримана в результаті чисельного рішення нелінійної крайової задачі повзучості. Пружні властивості кладки вертикалу простінку коксової печі задані модулем пружності Е=12000 МПа і коефіцієнтом Пуассона 0.2. Параметри С1, С2, С3 класичного рівняння повзучості, що застосовується при малих деформаціях повзучості , знайдені з урахуванням деформаційного зміцнення . При великих деформаціях повзучості застосовується інше рівняння повзучості де , за умови, що обидва рівняння є наближеннями до рішення узагальненого рівняння П.О.Ребіндера при малих і великих деформаціях повзучості, відповідно.
Особистий внесок здобувача
Створення механо-комп`ютерної системи для оцінки стану конструкції вертикалу простінку коксової печі на двох ієрархічних рівнях і ймовірності руйнування конструкції з вогнетривкого матеріалу у крихкому стані, включаючи:
А) уточнення розрахункової схеми простінка коксової печі за рахунок застосування механічної і комп`ютерної системи при визначенні тиску газу у рухомому пластичному прошарку у шихті і тієї його частини, яка передається на стіни камери печі, а потім як некомпенсованого навантаження з боку двох суміжних печей - на простінок коксової печі;
Б) визначення величини показника степені N рівноважного деформаційного зміцнення не тільки за нахилом узагальненої діаграми повзучості, знайденої у порівняно короткочасних макроскопічних дослідах зразків матеріалу на повзучість, а й з незалежних дослідів на підставі температурної залежності міцності зразків динасу на стискання і на згин;
В) знаходження при певній величині N параметрів функції розподілу елементів структури за рівноважними напруженнями, яка задовольняє стаціонарному рівнянню Фоккера Планка з точністю до величини коефіцієнту дифузії у відповідному імовірнісному фазовому просторі (третя динамічна задача);
Г) обґрунтування можливості застосовувати до динасу при певній величині N вже відомого методу узагальнених діаграм повзучості за умови 1<<K істотної нерівноваженості процесу опору деформації повзучості при температурі в`язко-крихкого переходу;
Д) оцінка напружень і деформацій елементів конструкції з вогнетривкого матеріалу в крихкому стані на двох ієрархічних рівнях (перша динамічна задача);
Е) побудова рівнянь тривалої міцності на підставі конститутивного рівняння і концепції накопичення пошкодження, з урахуванням реальних властивостей матеріалів і характеристик теплових впливів (третя динамічна задача).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ВОГНЕТРИВКИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок