Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,11 KB
Завантажень:
265
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Огурцов Віталій Вячеславович
УДК 658.012.45
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 –
економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Журавльова Ірина Вікторівна,
Харківський національний економічний університет, доцент кафедри інформаційних систем
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Олексюк Олександр Степанович,
Тернопільський інститут економіки і підприємництва,
завідувач кафедри інтелектуальної власності
кандидат економічних наук,
Іванова Валентина Василівна,
Полтавський університет споживчої кооперації,
доцент кафедри економіки підприємства
Провідна установа – Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, кафедра маркетинґового менеджменту,
Міністерство освіти і науки України,
м. Донецьк
Захист відбудеться "29" вересня 2005 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д .055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а.
Автореферат розісланий "27" серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У сучасній економіці, яка базується на інформаційних технологіях, темпи економічного зростання і рівень добробуту залежать все більшою мірою не стільки від наявних виробничих чинників, скільки від інформаційних ресурсів. Ця обставина визначила те виняткове значення, якого набуло сьогодні ефективне управління інформаційними ресурсами підприємства, що забезпечує його розвиток в цілому. Нова парадигма управління в постіндустріальній економіці, котра ґрунтується на використанні інформаційних ресурсів, має недостатньо розвинуту теоретичну і методичну базу. Її формування є нагальною науковою проблемою, розв‘язання якої дасть змогу здійснити подальший розвиток підходів до розроблення ефективної системи формування інформаційних ресурсів, що визначає актуальність теми дисертаційної роботи.
Питанням дослідження проблем управління інформаційними ресурсами присвячено наукові праці таких вчених минулого і сучасності, як Я. Берсуцький, А. Верьовченко, Н. Вінер, В. Глушков, В. Горчаков, Б. Гейтс, Б. Голдстайн, В. Дорофієнко, Р. Ешбі, В. Задірака, В. Іванова, Ю. Канигін, Т. Клебанова, Д. Козьє, С. Кулицький, С. Лазарєва, О. Олексюк, В. Пономаренко, Р. Поппель, О. Пушкар, І. Родіонов, В. Ситник, А. Урсул, А. Устенко, В. Цвєткова та ін.
Аналіз і узагальнення публікацій з даної проблематики дали можливість зробити висновки про те, що, незважаючи на постійні глибокі, обґрунтовані дослідження за інформаційною тематикою, яка є надзвичайно важливою для розвитку економіки, вивчення кола проблем щодо формування інформаційних ресурсів не можна визнати завершеним через їх стрімкий розвиток. Цей факт підтверджує необхідність здійснення й надалі досліджень підходів і методів управління формуванням інформаційних ресурсів, розроблення питань подальшого вдосконалення системи управління ними на підприємстві. Саме цим зумовлені теоретична значущість, практична спрямованість та новизна теми дисертації, її мета і сукупність завдань.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з основними напрямами наукових досліджень у межах фундаментальної науково-дослідної роботи за темою "Стратегія управління підприємством в трансформаційний період" (номер державної реєстрації 0100U004438) і науково-дослідної роботи за темою "Методи і моделі інформаційного забезпечення процесу управління організаціями" (номер державної реєстрації 0102U006002), які виконані на кафедрі інформаційних систем Харківського національного економічного університету за безпосередньої участі автора.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок