Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ШАРУВАТИХ ТОНКОСТІННИХ П’ЄЗОЕЛЕМЕНТІВ

ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ШАРУВАТИХ ТОНКОСТІННИХ П’ЄЗОЕЛЕМЕНТІВ

Назва:
ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ШАРУВАТИХ ТОНКОСТІННИХ П’ЄЗОЕЛЕМЕНТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,98 KB
Завантажень:
110
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАРНАУХОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
УДК 539.3
ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ
ШАРУВАТИХ ТОНКОСТІННИХ П’ЄЗОЕЛЕМЕНТІВ
01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
КИЇВ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному транспортному університеті,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник - доктор технічних наук, професор
Рассказов Олександр Олегович,
Національний транспортний університет, завідувач
кафедри теоретичної і прикладної механіки
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Григоренко Олександр Ярославович,
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України,
провідний науковий співробітник;
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Олійник Валерій Никифорович,
Інститут гідромеханіки НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа - Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С.Підстригача НАН України, м. Львів
Захист відбудеться “9” 04 2003 p. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.001.21 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
03127, м. Київ, проспект Глушкова,2, корпус 7,
механіко-математичний факультет.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(м.Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “6” 03 2003р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук Кепич Т.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Шаруваті тонкостінні п’єзоелектричні елементи конструкцій знаходять широке застосування в багатьох галузях науки й техніки: в машинобудуванні, гідроакустиці, радіоелектроніці, обчислювальній техніці, дефектоскопії, в різноманітних технологічних процесах і т. п. Дуже часто на такі елементи діють гармонічні за часом механічні та електромагнітні навантаження. При деяких співвідношеннях між параметрами цього навантаження і фізичними та геометричними характеристиками елементів в них може мати місце втрата стійкості коливань, при цьому один режим коливань змінюється іншим. Наприклад, планарні коливання пластини стають нестійкими і в ній виникають інтенсивні згинні коливання, в результаті яких пластина може зруйнуватись через високий рівень напружень чи циклічну втому матеріалу. Тому дослідженню параметричних коливань тонкостінних елементів приділяється велика увага вчених-механіків. В останнє десятиріччя п’єзоелектричні елементи ефективно використовуються для контролю коливань тонкостінних елементів з пасивних (без п’єзоефекту) металічних і композитних матеріалів. В зв’язку з цим різко зросло коло питань, пов’язаних з вивченням впливу п’єзокомпонент на механічну поведінку тонкостінних елементів. Проведений дисертантом аналіз публікацій з цих питань свідчить, що незважаючи на велику кількість робіт з параметричних механічних коливань тонкостінних елементів, в існуючій на сьогодні літературі відсутні роботи, присвячені дослідженню параметричних коливань шаруватих в’язкопружних тонкостінних п’єзоелементів. Тому тема дисертаційної роботи є актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно до комплексної теми досліджень “Розробка некласичних моделей фізико-механічних процесів та полів у шаруватих анізотропних середовищах”, яка виконувалась у Національному транспортному університеті згідно до Координаційного плану досліджень НАН України (№ держреєстрації 01970017548), а також згідно до теми “Дослідження теплових, статичних та динамічних напружено-деформованих станів реальних анізотропних середовищ та конструкцій” за планом досліджень Міністерства освіти і науки України (№ держреєстрації 02994000603). При виконанні цих науково-дослідних робіт автор розробив пакети прикладних програм і розв’язав коло задач про динамічну стійкість тонкостінних елементів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ШАРУВАТИХ ТОНКОСТІННИХ П’ЄЗОЕЛЕМЕНТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок