Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАРАТИВНИХ ПАРЕМІЙ

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАРАТИВНИХ ПАРЕМІЙ

Назва:
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАРАТИВНИХ ПАРЕМІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,82 KB
Завантажень:
84
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О.О. ПОТЕБНІ
Садова Ганна Юріївна
 
УДК 811.161.1’373.7+811.161.1’37+811.161.1’367
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАРАТИВНИХ ПАРЕМІЙ
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі російської мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Бріцин Віктор Михайлович,
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України,
заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Прадід Юрій Федорович,
Кримський юридичний інститут
Харківського національного університету внутрішніх справ,
проректор з наукової роботи
кандидат філологічних наук, доцент
Мозгунов Володимир Володимирович,
Донецький національний університет,
доцент кафедри загального мовознавства
та історії мови
Провідна установа: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
кафедра загального та російського мовознавства, м. Черкаси,
Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “ 6 ” червня 2006 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.172.01 в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “ 5 ” травня 2006 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор філологічних наук, професор Озерова Н.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У прислів’я та приказки спроектовано концептуальну картину світу, духовну і матеріальну динаміку етносу, його національну своєрідність. На перший погляд прості й елементарні, паремії є насправді складними утвореннями, яким властиві не лише мовні характеристики: їхнє дослідження передбачає залучення поняттєвого апарату фольклористики, семіотики, поетики. За своєю структурою і семантикою паремії досить різноманітні. Значний шар у їхньому складі утворюють такі, що демонструють один з найдавніших видів інтелектуальної діяльності людини, який передує лічбі (Е. Сепір), – компаративну організацію. Порівняння в пізнанні навколишнього світу (і відображенні його в мовній діяльності) відіграє важливу роль, оскільки все пізнається в порівнянні. Саме в результаті цього процесу відбувається ідентифікація ознак і наступний за нею акт номінації. Тому семантико-синтаксичне дослідження паремій, які у структурному плані є порівняльними конструкціями, виявлення їхньої семантичної своєрідності є на сучасному етапі розвитку мовознавства актуальним.
Хоча компаративна паремія відповідає мовній моделі порівняння і містить суб’єкт, об’єкт, основу порівняння та показник порівняльних відношень, вона має й певні особливості як структурної організації, так і значеннєвого наповнення, що пов’язані зі специфікою цього фольклорного жанру.
Оскільки всі паремії будуються на співвіднесенні зовнішньої семантичної форми із внутрішньою, порівняння завжди пронизує їх. Тому звертання до паремій, в основі яких лежить порівняння – різновид співвіднесення – цікаве не лише для опису категорії компаративності, але й для розуміння семантичної специфіки всіх паремій. Крім того, оскільки в модально-семантичному плані всі прислів’я та приказки, як відомо, характеризуються узагальненістю і мають позачасове прочитання, компаративні паремії відбивають типові побудови порівняння.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексної теми Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України “Порівняльно-історичне та типологічне дослідження слов’янських мов”. Тему затверджено на засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (протокол № 3 від 29 березня 2001 року).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАРАТИВНИХ ПАРЕМІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок