Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРУНТОВІ ВОДОРОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ГРУНТОВІ ВОДОРОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ГРУНТОВІ ВОДОРОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,80 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім.М.Г.ХОЛОДНОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
ЛЕВАНЕЦЬ
Анатолій Анатолійович
УДК 582.232
ГРУНТОВІ ВОДОРОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
03.00.05 - ботаніка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ - 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
МАСЮК Надія Прохорівна,
Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України,
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти:
- доктор біологічних наук, професор ОКСІЮК Ольга Петрівна, Інститут гідробіології НАН України, головний науковий співробітник
- кандидат біологічних наук ЧЕРЕВКО Станіслав Петрович, Мелітопольський державний педагогічний інститут, доцент
Провідна установа:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра ботаніки, Міністерство освіти України, м.Київ
Захист відбудеться “25” січня 1999 р. о “10” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України за адресою: 252601, МСП, м.Київ-4, вул.Терещенківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України (252025, м.Київ-25, вул. Велика Житомирська, 28).
Автореферат розісланий “25” грудня 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ільїнська А.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Грунтові водорості є однією з частин біогеоценозу. Вони є першою ланкою трофічних ланцюгів, беруть активну участь у процесах грунтоутворення, підвищують родючість та біологічну активність грунту, часто виступають у ролі піонерних організмів при освоєнні безплідних субстратів. Виступаючи невід’ємною частиною грунтової біоти, водорості чутливо реагують на зміну стану грунту і тому є зручними біоіндикаторами, вони можуть використовуватись для збагачення грунту азотом, збільшення його водоутримуючої здатності, рекультивації порушених земель, захисту грунту від ерозії та ін. (Штина, 1991).
Лівобережний Лісостеп України (ЛЛСУ), як і вся лісостепова зона, відчуває значний антропогенний прес. На його території спостерігається ряд негативних грунтових процесів: забруднення отрутохімікатами, засолення, ерозійні явища. Проте водорості грунтів ЛЛСУ вивчені ще недостатньо та нерівномірно. Літературні дані, за невеликим винятком, стосуються лише незначної кількості окремих систематичних груп. Загальна ж картина грунтової альгофлори залишається нез’ясованою (у тому числі і для заповідних територій). Тому вияснення закономірностей поширення та складу водоростей у грунтах ЛЛСУ є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота була виконана в межах науково-дослідної роботи відділу спорових рослин Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України “Критико-систематичне, номенклатурне та флористичне вивчення різноманітності спорових рослин України (на прикладі окремих груп)”.
Мета та завдання досліджень. Метою нашої роботи було провести дослідження альгофлори та альгоугруповань грунтів ЛЛСУ, зайнятих природними фітоценозами, в першу чергу зональними - широколистяними лісами та лучними степами, для отримання фонових даних у процесі їх моніторингу. До основних завдань досліджень входило:
- вивчити видовий склад водоростей у грунтах широколистяних лісів та лучних степів ЛЛСУ;
- виявити альгоугруповання грунтів, зайнятих цими фітоценозами;
- провести стаціонарні дослідження сезонної динаміки видового складу грунтових водоростей у різних типах фітоценозів на базі заповідника Михайлівська цілина (відділення Українського степового природного заповідника) та урочища Вакалівщина;
- виконати флористичний аналіз та порівняти систематичні структури альгофлор грунтів під зональними типами фітоценозів, виявити специфічні особливості цих альгофлор та грунтової альгофлори досліджуваного регіону в цілому;
- провести критико-систематичне дослідження деяких таксонів грунтових водоростей;
- виявити рідкісні види грунтових водоростей і альгоугруповання, запропонувати заходи їх охорони.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ГРУНТОВІ ВОДОРОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок