Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Концепція Духовної Реальності П. О. ФЛОРЕНСЬКОГО

Концепція Духовної Реальності П. О. ФЛОРЕНСЬКОГО

Назва:
Концепція Духовної Реальності П. О. ФЛОРЕНСЬКОГО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,18 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський НАЦіОНАЛЬНИЙ УНіВЕРСИТЕТ
іМЕНі Тараса Шевченка
Карпенко Мирослава Вікторівна
УДК 1 (091) Флоренський (043.3)
Концепція Духовної Реальності П. О. ФЛОРЕНСЬКОГО
Спеціальність 09.00.05 – історія філософії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Погорєлов Олег Федорович,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова,
завідувач кафедри філософії і
основ загальногуманітарного знання.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Аляєв Геннадій Євгенович,
Полтавський національний технічний
університет імені Ю. Кондратюка,
завідувач кафедри філософії і
соціально-політичних дисциплін;
кандидат філософських наук, доцент
Суходуб Тетяна Дмитрівна,
Центр гуманітарної освіти НАН України,
професор кафедри філософії науки та
культурології.
Захист відбудеться “17”_12_2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал №12.
Автореферат розісланий “ 17 ”_11_2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н. В. Караульна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Російська релігійна філософія, представником якої є П. О. Флоренський, має значний гуманістичний потенціал, оскільки звернена до проблеми буття людини, її духовного розвитку, загальнолюдських цінностей. З огляду на це дослідження творчості П. О. Флоренського змістовно збагачує наше уявлення про духовну реальність і розкриває її сутність як сфери сакрального буття, вищим вираженням якої є людина.
Численні дослідження проблематики творчості П. О. Флоренського свідчать про незмінну значущість, актуальність ідей мислителя. Однак, незважаючи на те, що філософія П. О. Флоренського давно вже стала предметом пильної уваги багатьох богословів, філософів, дослідників духовної культури (В. В. Розанов, Е. М. Трубецькой, М. О. Лоський, С. М. Булгаков, М. О. Бердяєв, В. В. Зеньковський, В. Н. Ільїн, О. Ф. Лосєв, Г. В. Флоровський, Н. К. Бонецька, В. В. Бичков, К. Г. Ісупов, А. С. Трубачов, Ф. І. Удєлов, С. С. Хоружий та ін.), сьогодні все ще недостатньо вивченою залишається концепція духовної реальності, яка розроблена П. О. Флоренським. Дослідження, присвячені зазначеній проблемі, здебільшого не мають узагальнювального характеру і, в цілому, не виходять поза межі висвітлення її окремих аспектів.
Зважаючи на те, що у П. О. Флоренського концепція духовної реальності представлена у вигляді розпорошеного матеріалу: окремих статей, лекцій, тез, нотаток, нарисів, приміток, часом недостатньо експлікованих положень, вона вимагає своєї концептуальної реконструкції.
Спробу такої реконструкції було здійснено С. С. Хоружим. І все ж таки деякі положення філософії П. О. Флоренського лишилися поза увагою дослідника (релігійно-антропологічний аспект антроподицеї, христологія, ім’яславлення). Дослідження С. С. Хоружого порушує лише декілька проблем, що є аспектами загальної проблеми глобального характеру — проблеми духовної реальності. Для інших досліджень також характерно відсутність цілісного підходу щодо вивчення цієї проблеми, що призводить до однобічних оцінок.
Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю комплексного аналізу релігійно-філософської концепції П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Концепція Духовної Реальності П. О. ФЛОРЕНСЬКОГО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок