Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ НАСАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ НАСАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Назва:
ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ НАСАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,49 KB
Завантажень:
41
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Український державний лісотехнічний університет
Фізик
Ігор Васильович
УДК 630*622+630*116.28+630*111
ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ НАСАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
Спеціальність 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Львів- 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі лісівництва в Українському державному лісотех-ні-ч-ному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Копій Леонід Іванович, Український держа-в-ний лісотехнічний універ-си-тет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри лісівництва
Офіційні опоненти: – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шлапак Володимир Петрович, дендрологічний парк “Софіївка” НАН України, заступник директора з наукової роботи –
кандидат сільськогосподарських наук, старший на---у--ко-вий співробітник Соловій Ігор Павлович, Ук-ра-їнський державний лісотехніч-ний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки та менед-жменту лісових підприємств
Провідна установа – Український науково-дослідний інститут гірсько-го лісівництва ім. П.С.Пастернака Держком-ліс-госпу України, лабораторія лісовідновлення, м. Іва-но-Фра-н-кі-вськ
Захист відбудеться “ 6 “ листопада 2003 р. о 1100 годині на засі-да-н-ні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Українському дер-жа-в-но-му лісотехнічному університеті за адресою: 79057, Львів, вул. Ген. Чу-при-н-ки, 103, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського держа-в-но-го лісотехнічного університету за адресою: 79057, Львів, вул. Ген. Чуп-ри-н-ки, 101.
Автореферат розісланий “ 3 “ жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Д.Бондаренко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Процес взаємодії суспільства і природи протягом тривалого періоду розвитку цивілізації обумовив поступове виснаження і за-бру-днення природних ресурсів, ослаблення захисної і водорегулюючої ролі лісів та різкого зменшення покритої лісом площі. За останні 500 років площа лі-сів України зменшилась майже утричі, а середня лісистість на сьогодні ск-ла--дає лише 15.6 %. Через надмірну розораність ( 57 % в середньому, а в Лісо-с-тепу 75-85 %) агроландшафти втратили свою стабільність, а площа еро-дова-них земель досягла 15 млн. га. Все це призвело до екологічної загрози зубо-жі-н-ня природи, різ-ко-го зменшення аграрного, лісоресурсного і економічного потенціалу країни.
Проблеми збереження і комплексного використання лісових і земель-них ресурсів в Україні тісно пов’язані між собою і з економічною ситуацією вза-галі. Вирішуватись вони повинні спільними зусиллями лісівників і аграр-ни-ків на основі принципів екорозвитку і в першу чергу шляхом екологічної оп-тимізації лісистості в агроландшафтах. Потрібно значно збільшити лісисті-с-ть шляхом створення фітомеліоративних лісових насаджень в агроландшаф-тах північно-східної частини Волинської височини, де особливо порушена їх стабільність і що дозволить не тільки покращити екологічний стан середо-ви-ща, а й сприятиме збільшенню лісоресурсного потенціалу малолісного регіо-ну.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводені автором в період 1989-2002 р.р. під час виконання на кафедрі лісів-ництва Українського державного лісотехнічного університету держбюджет-них тем "Оптимізація лісистості в агроландшафтах Західного регіону Украї-ни" (1989-1991) - № держреєстрації 01890086139 та "Оптимізація лісистості в пограничних районах України, Польщі та Білорусії" (1997-1999) - № держ-ре-є--стра-ції 0197U008799 в процесі розробки Державної науково-технічної прог-ра-ми "Екологія".
Мета і завдання дослідження. Мета роботи передбачала – дослідити агрохімічні властивості еродованих грунтів, їх вплив на ріст, розвиток, мікро-кліматичну роль створених фітомеліоративних лісових насаджень та розро-би--ти теоретичні при-нципи їх формування, розташування і технологію ство-ре-н-ня в умовах пі-в-нічно-східної частини Волинської височини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ НАСАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок