Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи

теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи

Назва:
теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
43,57 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова
Тарасенкова Ніна Анатоліївна
УДК 372.851
теоретико-методичні основи
використання знаково-символьних
засобів у навчанні математики
учнів основної школи
13.00.02 – теорія та методика навчання математики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Черкаському державному університеті імені Богдана Хмельницького,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор
СЛЄПКАНЬ Зінаїда Іванівна,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи.
Офіційні опоненти: член-кореспондент АПН України,
доктор педагогічних наук, професор
БУРДА Михайло Іванович,
Інститут педагогіки АПН України,
заступник директора;
доктор педагогічних наук, професор
ІГНАТЕНКО Микола Якович,
Кримський державний гуманітарний інститут,
проректор з навчально-виховної роботи;
доктор педагогічних наук, професор
ШУНДА Никифор Миколайович,
Вінницький державний педагогічний університет
імені М.П. Коцюбинського, пенсіонер.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України, кафедра математики, м. Кіровоград.
Захист відбудеться 27 квітня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова,
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
3 дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано "25" лютого 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О.Швець
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах інтеграції економіки, переходу від індустріальних до науково-інфор-ма-цій-них технологій, коли пріоритетного значення набувають інтелектуальний по-тен-ціал суспільства та індивідуальний розвиток особистості кожного його члена, відбувається реформування й системи освіти. Згідно із прийнятими в Україні Законами “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”, На-ціональною док-триною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Концепцією 12_річної середньої загальноосвітньої школи перед усіма освітянами України постає завдання створення таких умов для навчання і розвитку школярів, завдяки яким відбувається виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого роз-в’язання проблем, спроможна критично мислити, опрацьовувати різноманітні дані, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Стратегічною метою 12_річної школи виступає життєва й соціальна компе-тентність учнів, громадянське виховання, що передбачає розвиток і саморозвиток школярів на основі більш повного використання внутрішнього потенціалу особистості.
Це означає, що проблема побудови особистісно орієнтованого навчання школярів виступає на передній план психолого-педагогічних і методичних досліджень. Особливо гостро ця проблема постає в організації навчання учнів підліткового віку (5–9 класи основної школи), оскільки цей віковий період є особливим етапом онтогенезу дитини, коли її організм і психіка зазнає революційних змін (Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, Д.Б. Ельконін та ін.). Система психолого-педагогічних і методичних впливів на процес становлення й розвитку особистості підлітка у ході навчання має бути специфічною, істотно відрізняючись від тих підходів, які є при-дат-ними у навчанні молодших школярів й учнів старшої школи. Названі фактори зумовили наш вибір щодо вікових меж у дослідженні.
У теорії і методиці навчання математики чимало праць присвячено фун-да-мен-тальним питанням змісту шкільної математичної освіти, реалізації розви-вальної функції навчання математики та проблемам шкільного підручника (О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок