Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ВІТАМІНУ Е НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИН ІЗ ВИСОКОЮ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ АКТИВНІСТЮ

ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ВІТАМІНУ Е НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИН ІЗ ВИСОКОЮ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ АКТИВНІСТЮ

Назва:
ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ВІТАМІНУ Е НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИН ІЗ ВИСОКОЮ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ АКТИВНІСТЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,63 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН
КЛЕВЕТА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА
УДК: [517.151.6+612.419+612.33]:504.054+577.161.3
ВПЛИВ
ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ВІТАМІНУ Е
НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
ТКАНИН ІЗ ВИСОКОЮ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ АКТИВНІСТЮ
03.00.04-біохімія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Львів-2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка
МОН України.
Науковий керівник - кандидат біологічних наук, доцент
Чайка Ярослав Петрович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри біохімії.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Сологуб Леонід Ілліч,
Інститут біології тварин УААН,
завідувач лабораторії обміну речовин;
доктор біологічних наук, професор
Фіра Людмила Степанівна,
Тернопільська державна медична академія
ім. І.Я. Горбачевського,
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою.
Провідна установа - Київський національний університет ім. Т. Шевченка
(кафедра біохімії), МОН України, м. Київ
Захист відбудеться "12" квітня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35 368.01 в Інституті біології тварин УААН
за адресою: вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біології тварин УААН за адресою: вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034.
Автореферат розісланий "11" березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Віщур О.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема наслідків дії на людину і тварин іонізуючого випромінювання малих доз і потужностей сьогодні набула особливої гостроти та актуальності внаслідок зростання їхнього шкідливого впливу на організм. Це зумовлено не лише забрудненням довкілля радіонуклідами, до якого призводять радіоактивні викиди та аварії на АЕС, а також ураженням за умови виробництва та при застосуванні методів лікування з використанням радіоактивних ізотопів.
На малі дози іонізуючого випромінювання організм реагує розвитком оксидативного стресу, що супроводжується генерацією активних форм кисню (АФК) та активацією процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) (Барабой В.А, 1994; Зенков Н.К. и др., 2001). Залежно від концентрації, АФК виявляють регуляторний або цитотоксичний ефект (Дубинина Е.Е., 2001; Турпаев К.Т., 2002; Ochsner U.A., 2000). Пошкоджувальна дія АФК на клітини простежується за умов їхньої посиленої генерації та виснаження системи антиоксидантного захисту (АОЗ). З огляду на це, особливо актуальним є використання природних радіозахисних та протистресових антиоксидантів.
Відомо, що вітамінам групи Е, передусім ?-токоферолу, притаманні антиоксидантні властивості, що зумовлено наявністю в молекулі хроманового кільця – головної “пастки” вільних радикалів. Токофероли реагують з О2- (Goton N. et al., 1992), О21 (Kaiser S. et al., 1990), ROO· (Zhou. C., 1991), OH· (Miura T. et al., 1993), інгібуючи індуковані ними процеси ПОЛ. Дія вітаміну Е у клітинах може бути комплексною і зумовленою як антиоксидантними властивостями, так і взаємодією з токоферолзв’язувальними білками (ТЗБ) (Капралов А.А. и др. 1993; Донченко Г.В., 2002). Незважаючи на велику кількість даних про широкий спектр біологічної та терапевтичної дії вітаміну Е в організмі людини і тварин, літературні дані щодо його радіопротекторних властивостей за різних доз випромінювання є досить суперечливими (Донченко Г.В., 1993; Барабой В.А. та ін., 1994; Azzi A. et al., 2002).
У разі дії на організм іонізуючого випромінювання низької інтенсивності (ІВНІ) ураження зазнають, передусім, мембранні структури клітин з високим рівнем проліферації – ентероцити тонкого кишківника (Степанова С.І. та ін., 1999; Кучеренко М.Є. та ін., 2003), а також клітинні елементи кісткового мозку (Гродзинський Д.М., 2000). З цих позицій, дослідження корекції радіоіндукованих ефектів у клітинах радіочутливих тканин шляхом введення вітаміну Е має науково-практичне і теоретичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ВІТАМІНУ Е НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИН ІЗ ВИСОКОЮ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ АКТИВНІСТЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок