Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ПРИВАТНИХ ТА ПРИВАТНО-ОРЕНДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ПРИВАТНИХ ТА ПРИВАТНО-ОРЕНДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ПРИВАТНИХ ТА ПРИВАТНО-ОРЕНДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,84 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БЕЗП’ЯТА Ірина Володимирівна
УДК 330.145:631.115.1
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ПРИВАТНИХ ТА ПРИВАТНО-ОРЕНДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Миколаїв – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Миколаївському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
ТОПІХА Іван Наумович,
Миколаївський державний аграрний університет,
завідувач кафедри економіки сільського
господарства.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Гліб Макарович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділом цін на матеріальні ресурси;
кандидат економічних наук, доцент
ПЕТРУНЯ Наталія Василівна,
Одеський державний аграрний університет,
кафедра фінансів.
Провідна установа: Державний агроекологічний університет
Міністерства аграрної політики України,
кафедра зовнішньоекономічної діяльності
підприємств, м. Житомир.
Захист відбудеться “18” січня 2007 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському державному аграрному університеті за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, конференц зала.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миколаївського державного аграрного університету за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Карпенка, 73.
Автореферат розісланий “14” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Клочан В.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Засновані на приватних інтересах зміни економічних відносин суттєво вплинули на аграрну сферу, сприяли виникненню у сільськогосподарському виробництві нових організаційно-правових форм ринкового спрямування. Вони зумовлюють необхідність дослідження особливостей їх функціонування й розвитку, впливу інституційних змін на рівень і масштаби використання виробничого потенціалу та ефективність господарювання. Серед виробничого потенціалу приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємств, що визначають розвиток їх економічної діяльності, одне з основних місць займають оборотні засоби. Головне призначення оборотних засобів – це забезпечення безперервності процесу виробництва й реалізації продукції, повноти і вчасного фінансування підприємницької діяльності за мінімальних витрат коштів та товарно-матеріальних цінностей.
Питання теорії і практики формування та ефективного використання оборотних засобів досліджували багато вчених: В.Г. Андрійчук, С.Б. Барнгольц, Г.Ф. Білоусенко, Ю. Брігхем, І.Ю. Гришова, М.Я. Дем’яненко, Л.А. Демчук, Л.П. Деркач, Н.С. Лисиціан, Ю.Г. Мусіяка, Н.В. Петруня, Г.М. Підлісецький, Д.В. Полозенко, І.Ф. Стефанів та інші. Але значна частина питань, пов’язаних із формуванням та ефективним використанням оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, досліджувались в дореформений період і не в повній мірі відповідають ринковим умовам господарювання. Це і обумовило вибір даної теми та засвідчує її актуальність.
Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану науково-дослідної роботи Миколаївського державного аграрного університету по темі: “Економічна ефективність виробництва в реформованих господарських формуваннях”, яка є складовою програми наукових досліджень “Розробити пропозиції по організації ефективного виробництва в господарських формуваннях ринкового типу” (номер державної реєстрації 0102U00259).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка пропозицій щодо підвищення ефективного використання оборотних засобів приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємств. Для досягнення даної мети автор поставив перед собою наступні завдання:
- дослідити економічну сутність оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, уточнити склад і наукову їх класифікацію;
- виявити особливості кругообігу оборотних засобів приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємств та їх вплив на процес формування оборотних фондів і фондів обігу;
- проаналізувати розвиток і сучасний стан виробничо-господарської діяльності приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємств регіону;
- визначити рівень забезпеченості приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємств оборотними засобами, а також структуру джерел їх утворення;
- розрахувати показники ефективності використання оборотних засобів приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємств;
- обґрунтувати пропозиції щодо оптимального співвідношення між основними та оборотними засобами та розробити економіко-математичну модель оптимізації забезпечення сільськогосподарських товаровиробників виробничими запасами;
- побудувати модель формування регіонального ринку виробничих запасів для сільськогосподарських підприємств;
- проаналізувати економічні взаємовідносини в середині приватних сільськогосподарських підприємств між власником та трудовим колективом, а також відносини агроформувань з банківськими структурами і розробити пропозиції по удосконаленню короткострокового кредитування товаровиробників під оборотні засоби.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ПРИВАТНИХ ТА ПРИВАТНО-ОРЕНДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок