Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів

самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів

Назва:
самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,95 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
херсонський державний університет
глущук Світлана Василівна
УДК 81’35+811.161.1
самостійна робота як засіб підвищення
орфографічної грамотності учнів 5-7 класів
13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2004
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Газєєва Тамара Іванівна,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, доцент кафедри загального мовознавства та слов'янських мов
Офіційні опоненти: член-кореспондент АПН України,
доктор педагогічних наук, професор
Голобородько Євдокія Петрівна,
Інститут іноземної філології Херсонського державного університету, професор кафедри слов'янських мов та загального мовознавства;
кандидат педагогічних наук, доцент
Пруняк Ліліана Миколаївна,
Криворізький державний педагогічний університет, доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний
університет імені К.Д.Ушинського, кафедра теорії та методики дошкільної освіти, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться “23” квітня 2004 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 при Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Автореферат розіслано “18” березня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.В.Коршун
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження визначається концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти України у ХХI столітті, згідно з якою серед пріоритетних її напрямів є формування навичок самостійного наукового пізнання і самореалізації особистості. Одним із стратегічних завдань освіти повинно стати виховання мовної культури громадян, поваги до державної мови і мов національних меншин України.
Сучасна освітня парадигма спрямована на становлення особистості з високим інтелектуальним потенціалом, здатної вчитися і працювати в умовах постійного розширення інформаційного простору, що значною мірою залежить від того, чи вміють школярі самостійно знаходити, переосмислювати, об'єктивно оцінювати інформацію та практично її застосовувати. Формування загальної культури учнів неможливе без розвитку в них навичок самостійної роботи.
Проблема організації самостійної роботи школярів не є новою і досліджується за різними напрямами багатьма вченими. Зокрема, у галузі психології вона пов'язується з розкриттям закономірностей аналітико-синтетичної діяльності учнів, з'ясуванням ролі порівнянь, асоціацій та узагальнень у розвитку дітей, вивченням шляхів становлення пізнавальної активності школярів (Д.М.Богоявленський, Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, Н.О.Менчинська, С.Л.Рубінштейн, Н.Ф.Тализіна).
У дидактиці обґрунтовується необхідність кваліфікованого проведення самостійної роботи, вивчається активність суб'єкта й об'єкта навчання в процесі засвоєння знань, розкривається вплив розвивальних методів і прийомів навчання на активність і самостійність учнів, досліджується формування пізнавального інтересу як потужного мотиву діяльності школярів (А.М.Алексюк, Н.М.Бібік, Є.Я.Голант, М.О.Данилов, Б.П.Єсипов, Н.В.Кічук, І.Я.Лернер, П.І.Підкасистий, О.Я.Савченко, В.П.Стрезикозін, Т.І.Шамова).
Лінгводидакти аналізують види, форми і принципи організації самостійної роботи, визначають її роль у навчанні, висувають вимоги до її проведення (О.А.Баринова, Л.Г.Вяткін, Г.К.Лідман-Орлова, Г.Р.Передрій, В.М.Смирнова, О.В.Текучов, Л.П.Федоренко).
Одним із найбільш важливих аспектів самостійної роботи учнів є розвиток умінь підвищувати рівень власної грамотності, зокрема орфографічної, що зумовлено сучасними потребами соціуму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок