Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)

Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)

Назва:
Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,82 KB
Завантажень:
387
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
Крічевець Катерина Олександрівна
УДК 658.14/.17
Управління грошовими потоками підприємства
(на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)
Спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти та науки України, м. Київ.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Нам Геннадій Георгійович,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
професор кафедри фінансів підприємств
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Крамаренко Галина Олександрівна,
Дніпропетровський університет економіки та права,
завідувач кафедри фінансів і банківської справи;
кандидат економічних наук, професор,
Опарін Валерій Михайлович,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
професор кафедри фінансів.
Провідна установа: Донецький державний університет економіки
і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кафедра фінансів,
Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк
Захист відбудеться “27” січня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “ 26 ” грудня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор А.М. Поддєрьогін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні та посилення конкуренції на внутрішньому вітчизняному ринку ставить перед підприємствами проблему підвищення ефективності діяльності та забезпечення фінансової рівноваги в довгостроковій перспективі. Сучасна практика фінансового менеджменту в зарубіжних країнах усе ширше використовує динамічний (або потоковий) підхід до регулювання діяльності господарюючих суб’єктів, який має значні переваги в порівнянні з традиційним статичним. Потокові показники характеризують стан об’єкта дослідження не на конкретний момент часу, а за певний часовий інтервал. Серед найбільш поширених потокових показників, до яких відносяться обсяг реалізації продукції, доходи, витрати, прибуток та ін., особливе місце займає грошовий потік.
В умовах поглиблення ринкових реформ в економіці України особливого значення набувають питання забезпечення життєдіяльності підприємств. Процес одержання грошових надходжень і здійснення грошових виплат (формування вхідних і вихідних грошових потоків) є передумовою безперервного та стабільного функціонування підприємства. Ліквідність, тобто спроможність у встановлені терміни виконувати свої фінансові зобов’язання, що становить одну з необхідних умов успішного функціонування підприємства, забезпечується не тільки наявністю, але й поточним надходженням коштів. Тривала неліквідність підприємства викликає його неплатоспроможність, втрату фінансової стійкості та згодом може стати причиною кризового фінансового стану або банкрутства. Чистий грошовій потік, поряд з прибутком, характеризує результати діяльності підприємства. Проте, якщо прибуток виступає в якості фінансового результату, то величина чистого грошового потоку характеризує грошовий результат діяльності. У зв’язку з цим особливого значення набуває підвищення якості управління грошовими потоками як одним із основних результативних показників діяльності підприємства.
Концептуальні основи сутності, виникнення та руху грошових потоків достатньо широко розглянуті в економічній літературі. Дослідженню проблематики грошових потоків присвятили свої роботи українські вчені – І.О. Бланк, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок