Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОЇ ГРАНИЦІ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ ПОХІДНИХ ЛОГАРИФМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІСТОТНО ОБМЕЖЕНИХ МНОЖИНАХ (ЛІНЕАРИЗОВАНА ПОСТАНОВКА)

ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОЇ ГРАНИЦІ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ ПОХІДНИХ ЛОГАРИФМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІСТОТНО ОБМЕЖЕНИХ МНОЖИНАХ (ЛІНЕАРИЗОВАНА ПОСТАНОВКА)

Назва:
ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОЇ ГРАНИЦІ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ ПОХІДНИХ ЛОГАРИФМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІСТОТНО ОБМЕЖЕНИХ МНОЖИНАХ (ЛІНЕАРИЗОВАНА ПОСТАНОВКА)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,59 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ім. С. І. СУББОТІНА
Дубовенко Юрій Іванович
УДК 550.831:550.838
ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОЇ ГРАНИЦІ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ
ПОХІДНИХ ЛОГАРИФМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НА ІСТОТНО ОБМЕЖЕНИХ МНОЖИНАХ
(ЛІНЕАРИЗОВАНА ПОСТАНОВКА)
04.00.22 Геофізика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ 2004 р.
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі глибинних процесів Землі і гравіметрії
Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
ЧОРНИЙ Арнольд Володимирович
Інститут геофізики, головний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
КОРЧАГІН Ігнат Миколайович,
Інститут геофізики, провідний науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук,
ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр Павлович,
науково-технічна фірма „Біпекс Лтд”, директор,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Національна гірнича академія,
кафедра геофізики, МОН України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться 10.02. 2005 р. о 11 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.200.01 при Інституті геофізики
ім. С. І. Субботіна НАН України за адресою: 03680, Київ-142, пр. Палладіна, 32.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геофізики
ім. С.І. Субботіна НАН України.
Автореферат розісланий 04.01.2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор геологічних наук М.І. Орлюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. При регіональних та детальних пошукових роботах в осадових басейнах одним з етапів кількісної інтерпретації геофізичних даних є побудова контактної гравітуючої поверх-ні. Математично розв’язання таких задач зводять в підсумку до розв’язання оберненої задачі потен-ціалу для контактної поверхні. Через використання гармонічних наближень реального розподілу сили тяжіння сфера застосування цих задач обмежується областями малої міри з неглибоким заляганням джерел. Це звужує клас моделей, для яких можливе адекватне вирішення оберненої задачі.
В царині контактних задач з часів постановок Б.В. Нумерова (перша постановка у вигляді нелі-нійного інтегрального рівняння) та О.О. Заморєва (точне обернення оператора рівняння в комплекс-ній області за умови, що контактна границя є скінченною ундуляцією прямої на обмеженому інтерва-лі) послуговуються побудовами, які залежать окрім надлишкової густини від середньої глибини до контакту. Зауваження О.О. Шванка, яке дозволяло позбутись залежності від глибини h, пройшло повз увагу геофізиків наявна бібліографія свідчить про наближену “лінеаризовану” трактовку контактної задачі у стилі Заморєва. Крім того, окреслений Нумеровим клас функцій, на якому розв’язок неліній-ного інтегрального рівняння контакту апроксимується розв’язком лінійного рівняння, не забезпечує однозначного вирішення задачі. Другий етап розвитку теорії плоскої задачі гравіметрії, зосереджений на дослідженнях в комплексній площині, теж не вирішив усіх проблем, що існують у сфері єдиності розв’язків через відсутність (локальних) компактних класів єдиності розв’язків задач з цілком непе-рервними операторами, заданими на нескінченному інтервалі. Пошук обмежень на розв’язки, які б за-безпечили їх єдиність та стійкість, досі актуальний.
Досі теорію визначення контакту двох середовищ з постійною густиною розглядають із вхід-ними даними в континуальній області, а на практиці вхідні дані отримують із вимірів певних компо-нент поля на істотно коротких профілях. Зростання вимог до точності інтерпретації аномалій спону-кає до розвитку відповідного цій практиці теоретичного підґрунтя, а становлення “зрілої комп’ютер-ної епохи” в інтерпретації фізичних полів робить актуальним створення програмного забезпечення.
Зв’язок з науковими планами. Основу дисертації складають результати досліджень автора, виконаних в рамках планової науково-тематичної роботи відділу глибинних процесів Землі і гравіме-трії Інституту геофізики:
Гранична задача про відновлення потенціалу за модулем його градієнта та її використання в геодезичній гравіметрії і в теорії інтерпретації гравітаційних і магнітних аномалій (1996–2000 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОЇ ГРАНИЦІ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ ПОХІДНИХ ЛОГАРИФМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІСТОТНО ОБМЕЖЕНИХ МНОЖИНАХ (ЛІНЕАРИЗОВАНА ПОСТАНОВКА)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок