Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ

ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ

Назва:
ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,59 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди
Голуб Наталія Михайлівна
УДК 372.4
ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО
ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ
 
13.00.09 – теорія навчання
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному педагогічному універ-ситеті імені Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди, професор кафедри загальної
педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Гавриш Наталія Василівна,
Луганський національний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри дошкільної
і початкової освіти;
кандидат педагогічних наук, доцент
Пономарьова Галина Федорівна,
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, ректор.
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет
імені В.Г.Короленка, кафедра соціальної педагогіки і
педагогіки початкового навчання, Міністерство освіти
і науки України, м. Полтава.
Захист відбудеться “ 28 ” березня 2006 р. о 12.00 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному
педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за адресою: 61002, м. Харків,
вул. Артема, 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національно-го педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В).
Автореферат розіслано “ 27 ” лютого 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.А.Штефан
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Сучасні соціально-економічні умови вимагають нового науково-методологічного підходу до організації в школі навчального процесу, який має здійснюватися на принципах гармонізації та гуманізації і бути спрямованим на формування наукового світогляду школяра, виховання в нього активної життєвої позиції. Треба навчати учня орієнтуватися в потоці інформації, самостійно поповнювати свої знання, виявляти творчий підхід до роз-в’язання навчально-пізнавальних завдань.
Як свідчать наукові дослідження (Ш.Амонашвілі, Н.Бібік, Л.Божович, Н.Гав-риш, В.Гриньова, М.Данилов, О.Киричук, Б.Коротяєв, В.Лозова, Г.Пономарьова, В.Паламарчук, О.Савченко, Л.Хомич, Т.Шамова, Г.Щукіна та ін.), формування активного мислення, свідоме, міцне і дієве засвоєння знань, умінь, навичок, розвиток творчих сил особистості є результатом її власної активної пізнавальної діяльності.
При вступі до школи провідною діяльністю 6-річних дітей поступово стає навчальна діяльність, при цьому надзвичайно важливим є не лише забезпечення якіс-ного оволодіння учнями програмною інформацією, але й виховання в них позитивного ставлення до процесу навчання, формування пізнавальної активності і самостійності, розвиток розумових здібностей.
Початок навчання у школі для багатьох 6-річних дітей пов’язаний із значними навантаженнями, до того ж характер і темпи оволодіння навчально-пізнавальною діяльністю не завжди відповідають загальній розумовій здатності дітей такого віку до засвоєння знань, умінь і навичок, визначених змістом програми. У зв’язку з цим у них часто виникають різноманітні утруднення.
Аналіз праць учених Ш.Амонашвілі, Ю.Гільбух, З.Калмикової, Н.Менчинської, Л.Славіної свідчить, що неспроможність учнів долати труднощі часто знижує їхню активність, викликає страх, почуття дискомфорту, негативно відбивається на успішності в навчальній роботі. Одночасно зіткнення школярів з доступними для них утрудненнями й успішне їх подолання сприяє розвитку психічних функцій, позитивних особистісних якостей, забезпечує більш високі показники научуваності дітей (Ш.Амонашвілі, В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Занков та ін.).
Успішність 6-річних учнів забезпечується шляхом цілеспрямованого формування і розвитку їхньої навчально-пізнавальної діяльності (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок