Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ НА -ани (-яни)

УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ НА -ани (-яни)

Назва:
УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ НА -ани (-яни)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,39 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Царалунга Інна Богданівна
УДК 811.161.2’373.21
УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ НА -ани (-яни)
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: |
кандидат філологічних наук, доцент
Купчинська Зоряна Олегівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, доцент кафедри української мови.
Офіційні опоненти: |
доктор філологічних наук, професор
Чучка Павло Павлович,
Ужгородський національний університет,
професор кафедри словацької мови;
кандидат філологічних наук
Вербич Святослав Олексійович,
Інститут української мови НАН України,
науковий співробітник відділу ономастики.
Провідна установа: |
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, кафедра історії та культури української мови, Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться 6 червня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Уні-вер-ситетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Дра-го-манова, 5.
Автореферат розіслано 3 травня 2006 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук,
доцент І.М. Кочан
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Українські топоніми є невід’ємною части-ною лексичного складу мови. Важлива роль у дослідженні власних геогра-фічних назв належить лінгвістиці. Вони дають змогу простежити формування словникового складу мови, поширення тих чи інших мовних явищ. Особливої ваги набуває комплексний підхід до вивчення власних географічних назв, який полягає у їх аналізі на рівні синхронії та діахронії, у застосуванні методів стратиграфії.
У загальнослов’янській та українській топонімійних системах одне з чільних місць посідають топоніми з формантом -ани (-яни). Вони, як одні з найдавніших у слов’янському топоніміконі, демонструють лексичне багатство мови частини слов’янських територій, бо належать до низки тих архаїчних утворень, які виникли у період консолідації слов’янських племен, формування ранньослов’янських державних інститутів. Оскільки переважну більшість українських топонімів на -ани (-яни) становлять назви поселень, то ми будемо послуговуватися у роботі терміном ойконіми. Поширення назв поселень з формантом -ани (-яни) на теренах України зумовлене загальною для всіх слов’ян мовно-історичною тенденцією розвитку топонімів цієї словотвірної моделі. Це особливо актуально у наш час, коли значно зросла цікавість до вивчення глибинних етнолінгвістичних та історико-культурних процесів роз-вит-ку людства, зокрема, раннього періоду історії України.
Українські ойконіми з формантом -ани (-яни) ще не були предметом спеціального вивчення. Частково ці назви розглянуто у працях Г.Ф.Шила, Є.М.Черняхівської, Д.Г.Бучка. Окремі назви привертали увагу Ю.О.Карпенка, В.П.Шульгача, Я.О.Пури, В.В.Котович, Я.Рудницького. Проте спостереження зазначених дослідників не дають достатнього уявлення про весь ареал українських ойконімів на -ани (-яни), про їхні лексико-семантичні особливості, словотвірну будову. Тому інтерес до вивчення географічних назв із формантом -ани (-яни) не випадковий, а зумовлений науковими і практичними потребами.
Актуальність теми нашого дослідження визначається завданнями, які стоять перед українською наукою у вивченні ойконімії. Зростає зацікавлення географічними назвами, прагнення до поглибленого вивчення загально-теоре-тичних питань топоніміки, що зумовлено не лише її значенням для різних галузей лінгвістики, а й місцем топонімічних досліджень в історії, географії, етнографії кожної нації.
Мета дослідження – виявити й опрацювати українські назви поселень на -ани (-яни) Х–ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ НА -ани (-яни)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок