Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДУХОВНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

ДУХОВНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

Назва:
ДУХОВНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,89 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДЕРБАК Анжеліка Петрівна
УДК [165.242.1+316.356.4]:13
ДУХОВНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі філософії Ужгородського національного університету.
Науковий керівник - доктор філософських наук, професор
Блецкан Михайло Іванович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри філософії.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, старший
науковий співробітник
Степико Михайло Тимофійович,
Національний інститут стратегічних досліджень, вчений секретар;
кандидат філософських наук, професор Скрипка Петро Іванович,
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри філософії
гуманітарних наук.
 
Провідна установа:
Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України,
кафедра філософії, м.Київ.
Захист відбудеться „ 25 ” вересня 2006 р. о 14 00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 у
Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул.Володимирська,60, ауд. 330.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (01033 м.Київ, вул.Володимирівська,58)
Автореферат розісланий „___” серпня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.О. Шашкова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Серед найважливіших чинників суспільного прогресу одне з чільних місць посідає національна самосвідомість. Вона є тією духовною рушійною силою, яка консолідує розум і волю народу, спрямовуючи його суспільну активність у русло загальнозначущих проблем, задоволення корінних національних інтересів.
Національна самосвідомість є складним духовним явищем, яке виникає і розвивається на певному конкретному суспільно-історичному тлі, відображаючи, більш чи менш адекватно, весь комплекс наявних суспільних реалій, притаманних певному народові, його бачення своїх можливостей та перспектив. На рівень розвитку національної самосвідомості суттєво впливають як об’єктивні показники життєдіяльності нації, її геополітичне, соціальне, політичне, технологічне, екологічне тощо становище, так і потенціал нагромаджених даним народом духовних цінностей. У своїй розвиненій формі національна самосвідомість ґрунтується на раціональному знанні, якому підпорядковуються ціннісні орієнтири, почуття, вольові інтенції. Зрештою вона постає синтетичним, внутрішньо різноманітним і водночас цілісним утворенням, яке включає в себе систему елементів духовного досвіду самопізнання нацією власної життєдіяльності та ідеальні моделі й уявлення, що відображають її прагнення, бачення цілей національного розвитку й засобів їх досягнення.
Дослідження духовних засад становлення національної самосвідомості як цілісної системи рефлексивного знання, змісту та логіки зв’язку її основних конституюючих елементів, механізму впливу цього феномена на суспільне життя, ролі національної еліти у національній само_ідентифікації громадян країни є актуальною науковою проблемою, яка має важливе теоретичне і практичне значення для розв’язання назрілих проблем консолідації українського суспільства, активізації конструктивної націотворчої діяльності народу.
Однак у такій постановці ці проблеми не знайшли достатнього висвітлення в наявній вітчизняній та зарубіжні науковій літературі, хоча питанням пов’язаним із становленням національної самосвідомості, з’ясуванням її ролі в життєдіяльності народу, розглядом складових елементів змісту, суспільних функцій тощо приділялася значна увага дослідників.
Важливість та недостатня дослідженість зазначених питань у сучасній соціально-філософській науці й зумовили вибір теми дисертації.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах наукової теми „Духовні цінності: їх природа, закономірності розвитку й функціонування”, затвердженої на засіданні кафедри філософії Ужгородського національного університету (протокол № 4 від 28.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДУХОВНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок