Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСНОГО ГУМАНІЗМУ (КІНЕЦЬ XVI – ПЕРША ТРЕТИНА XVII ст.)

ЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСНОГО ГУМАНІЗМУ (КІНЕЦЬ XVI – ПЕРША ТРЕТИНА XVII ст.)

Назва:
ЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСНОГО ГУМАНІЗМУ (КІНЕЦЬ XVI – ПЕРША ТРЕТИНА XVII ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,39 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Дойчик Максим Вікторович
УДК 17.022.1(477)“15”/“16”
ЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСНОГО ГУМАНІЗМУ
(КІНЕЦЬ XVI – ПЕРША ТРЕТИНА XVII ст.)
Спеціальність 09.00.05 – історія філософії
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі філософії філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Ларіонова Вікторія Костянтинівна,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, завідувач кафедри філософії
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор,
Кашуба Марія Василівна,
Львівський регіональний інститут державного управління
НАДУ при Президентові України, професор кафедри
політичних наук і філософії
кандидат філософських наук, професор,
Русин Мирослав Юрійович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри української філософії та культури
Провідна установа: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, м.Київ
Захист відбудеться “_15_” __11_____ 2004 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.330.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12.
Автореферат розісланий “_14_” ___10____ 2004 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.В. Караульна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку філософського знання характеризується зміною пізнавальної парадигми як у цілому, так і в площині історії філософії. Доба Відродження є важливою віхою в історії культурного розвитку європейської цивілізації. Цілісне осмислення основних положень етико-антропологічних поглядів українських гуманістів кінця XVI – першої третини XVII століття на проблеми співвідношення добра і зла, самопізнання і доброчесної практики як шляхів подолання морального зла і опанування своєї природи, духовного оновлення людини, осягнення нею свободи і щастя фактично лише розпочалося. Погляд у минуле цих проблем допомагає глибше зрозуміти сутність української духовної культури, становлення, утвердження й еволюцію у ній етико-антропологічних ідей, які відображають історичні метаморфози суспільної свідомості. Теоретична реконструкція філософських ідей минулого стає нагальною потребою і слугує справі сучасного державотворчого процесу, що мусить опиратися на міцний фундамент минулого.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена також недостатнім рівнем вивчення етико-антропологічних ідей українського Відродження, фрагментарністю спроб їх історико-філософського аналізу. Тому кожне позитивне дослідження, що відкриває цю практично маловивчену сторінку історії філософської думки України, без чого теоретична реконструкція вітчизняної філософії виявиться істотно неповною, заслуговує на особливу увагу. Водночас нові перспективи постають і перед сучасною вітчизняною філософією: в її змісті багато що підлягає переосмисленню й глибшому вивченню.
Виявлення історичних духовних парадигм, що складають фундамент національної самосвідомості, духовно-моральної самобутності нашого народу, його способу світосприйняття чи менталітету у широкому плані, дасть змогу проникнути в суть багатьох моральнісних проблем сучасності.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах тематики науково-дослідної роботи кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника “Філософська і суспільно-політична думка України: історія і проблеми розвитку в умовах трансформації суспільства”.
Ступінь наукової розробки теми. Етико-антропологічна проблематика філософської думки України доби Відродження – маловивчена сторінка в історії філософії України, хоча є ряд фундаментальних досліджень проблеми людини, де розглядаються окремі питання філософсько-етичної спадщини українського гуманізму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСНОГО ГУМАНІЗМУ (КІНЕЦЬ XVI – ПЕРША ТРЕТИНА XVII ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок