Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Назва:
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,07 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
МИХАЛЬСЬКА Владислава Валеріївна
УДК 334.012.6 (477)
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник –доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України
МАЙБОРОДА Василь Каленикович,
Національна академія Служби безпеки України, професор кафедри.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
КУЦЕНКО Віра Іванівна,
Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, начальник відділу з проблем розвитку розміщення галузей соціальної сфери;
кандидат наук з державного управління
ЗАГОРОДНЮК Сергій Васильович,
Національна академія державного управління при
Президентові України, начальник управління організації фундаментальних та прикладних досліджень.
Захист відбудеться “9” жовтня 2007 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий “7” вересня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Жабенко
Підписано до друку 15.06.2007.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,25.
Ум.-друк. арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Державне регулювання розвитку малого й середнього бізнесу лежить у площині економіко-правових методів державного управління. Розвиток бізнесу є однією з пріоритетних цілей економічної політики будь-якої країни. Від того, наскільки ефективно працює бізнес у країні, залежить не тільки її фінансова стабільність і незалежність, а й добробут громадян, їх економічна й соціальна захищеність, а отже і, певною мірою, політична стабільність держави. Таким чином, стимулюючи розвиток бізнесу, держава може отримати не тільки економічний, а й соціальний та політичний ефект. Крім того, розвиток бізнесу безпосередньо характеризує рівень розвитку держави та її місце у світовій спільноті.
Держава, економіка якої зазнає трансформацій, неодмінно має опіку-ватись професійним розвитком підприємців. Економічного зростання неможли-во досягти лише за рахунок створення економічного і правового підґрунтя для розвитку бізнесу. Підприємців необхідно виховувати, забезпечувати їх фахову підготовку. Зараз дуже гостро стоїть питання про професіоналізацію бізнес-середовища України. Соціальна значимість цього питання полягає у створенні оптимальних умов для професіоналізації середовища малого і середнього підприємництва (МСП), яка має надати потужний поштовх стрімкому розвитку бізнесу в країні, що сприятиме підвищенню макроекономічних показників країни – валового внутрішнього і валового національного продуктів та створен-ню додаткових робочих місць. Крім того, соціальна значимість виявляється також у підвищенні освітнього рівня в країні, спонуканні населення до самостійної ініціативної та творчої діяльності шляхом відповідного виховання та навчання.
Окремі питання бізнес-освіти й створення умов для розвитку підприєм-ницького середовища за допомогою освіти досліджували В.С.Арутюнов, К.С.Бенсон, Б.М.Гаврилишин, С.Д.Гвоздьов, Л.І.Євенко, В.С.Єфремов, Л.Д.Мулик, Т.Є.Оболенська, Є.О.Панченко, О.О.Романовський, А.Н.Стрекова, С.А.Циганов, П.Б.Шеремета, І.О.Шило та ін. В їх працях розглядаються загальні проблеми освіти, бізнесу, державного регулювання розвитку освіти в цілому, державного сприяння розвитку бізнесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок