Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ / сторінка 6

Назва:
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,83 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1039 доповнити відповідною частиною наступного змісту: “договір страхування особи – це угода, за якою одна сторона (страхувальник) передає за плату і на певний строк іншій особі (страховику) ризик матеріальних втрат, пов’язаних з обставинами, що можуть статися в житті страхувальника або іншої особи (застрахованого), і які пов’язані з їх життям, здоров’ям та працездатністю, а страховик зобов’язується сплатити страхувальнику страхову суму в разі настання передбачених договором обставин”.
Практична значимість результатів дослідження. Практична значимість даного дослідження полягає в тому, що зроблені у ньому висновки, можуть бути використані в роботі по вдосконаленню цивільного, фінансового законодавства, матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані в процесі подальшого дослідження проблем у галузі особистого страхування.
Окремі положення, сформульовані в дисертації є дискусійними, що в свою чергу може стати основою для подальших наукових досліджень проблем інституту страхування.
Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні результати дослідження використовуються в лекціях і практичних заняттях з курсу цивільного право та при читанні спецкурсу “Страхове право”, що проводяться автором у навчальному процесі Національного університету “Острозька академія”. Вони знайшли своє відображення у статтях, опублікованих у періодичних виданнях, з них 3 у фахових виданнях. Окремі питання дисертації доповідались на щорічних підсумкових наукових конференціях викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету Національного університету “Острозька академія” у 1999, 2000, 2001, 2002 роках, на науково-практичному семінарі “Права та основні свободи людини: конституційний і міжнародний аспекти” 30 березня 2000 року, на шостій і сьомій щорічній науковій конференції “Дні науки в На УКМА” 24-28 січня 2000 року та 22-26 січня 2001 року (м. Київ), на всеукраїнських науково-практичних конференціях “Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні” 7-8 квітня 2001 та 20 квітня 2002 року (м. Острог), на конференції “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” 28 лютого 2002 року (м. Тернопіль).
Результати проведеного наукового дослідження доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри спеціальних юридичних дисциплін юридичного факультету Національного університету “Острозька академія”.
Публікації. За темою дисертації відповідно до її змісту опубліковано 6 статей, у тому числі 3 – у фахових наукових виданнях, затверджених ВАКом України.
Структура дисертації визначається метою дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які охоплюють сім параграфів, висновків, переліку нормативних актів та використаної літератури. Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок, в тому числі список використаних джерел на 30 сторінках, який складається з 396 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета і завдання дослідження, розкривається теоретична і методологічна основи дослідження, наукова новизна отриманих результатів, їх теоретичне і практичне значення.
Перший розділ “Розвиток інституту особистого страхування в праві України” складається з трьох підрозділів. У підрозділі 1.1 “Становлення інституту особистого страхування в Україні” аналізуються правові норми інституту особистого страхування в Україні у різноманітних формах в їх історичному розвитку та станом на сьогодні.
Підсумовуючи становлення системи страхового законодавства в історичних рамках розвитку держави і права можна виділити певні етапи такого розвитку. На першому етапі відбувається зародження особистого страхування та намічаються його основні інститути. На другому етапі - ХVІ- початок ХХ століття, який можна назвати “дореволюційним – страхування стає на математичну основу та формуються основи договору особистого страхування, здійснюється формування страхового законодавства.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок