Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,83 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
БЛАЩУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 347+368.023.32
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ
Спеціальність 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
Автореферат
дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор,
академік Академії наук вищої школи України
Дзера Олександр Васильович, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права
Офіційні опоненти – доктор юридичних наук, професор,
академік Академії правових наук України
Луць Володимир Васильович, Академія муніципального управління,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
- кандидат юридичних наук, доцент
Гопанчук Василь Степанович, Національна академія внутрішніх
справ України, начальник кафедри цивільного права
Провідна установа – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого,
кафедра цивільного права, Міністерство освіти і науки України (м. Харків)
Захист відбудеться “14” травня 2003 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д. 26.001.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58, м. Київ, 01033).
Автореферат розісланий 11 квітня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат юридичних наук, доцент Т. В. Боднар
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Кожна людина повинна реально відчувати, що держава повсякденно виступає гарантом здійснення прав та законних інтересів громадян. Інститут прав людини повинен займати центральне місце в нормах не лише цивільного права, а й інших галузей права. Конституція України встановлює обов’язок держави створити умови для реалізації прав людини, в тому числі і тих, що пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням. Проте забезпечити реалізацію цих прав виключно засобами держави на сьогодні неможливо. Не забезпечує повне та своєчасне відшкодування шкоди, пов’язаної із втратою здоров’я чи працездатності інститут деліктної відповідальності, положення якого можуть бути застосовані лише за певних умов (наприклад, за наявності у заподіювача шкоди коштів для її відшкодування). Охороняти та забезпечувати реалізацію прав та інтересів громадян у випадку понесення непередбачуваних втрат можна за допомогою особистого страхування, яке виступає як доповнення інституту соціального страхування та інституту делікту.
Інститут страхування давно відомий цивільному праву України. Особисте страхування мало і має свої правові засади в Україні, однак динамічно не розвивалось і досі перебуває у стагнаційному стані. Сучасний стан розвитку законодавства в даній сфері характеризується неадекватністю правових норм реальним страховим відносинам, їх суперечливістю, створює передумови для зловживань з боку учасників страхових правовідносин.
Отже, створення ефективного правового механізму регулювання відносин особистого страхування – гаранта його надійного функціонування -потребує певних наукових розробок і вдосконалення державної політики в сфері страхування.
В українській юридичній науці цивільно-правові аспекти особистого страхування ще не були предметом комплексного дослідження. Окремі питання з вказаної проблематики висвітлювалися у вітчизняній юридичній та економічній літературі і переважно з позицій організаційно-правових та економічних засад страхової справи. Верховна Рада України прийняла новий Цивільний кодекс України, положення якого, у тому числі і про особисте страхування, містять чимало новел, які вимагають аналізу та глибокого осмислення.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок