Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДАЛЬНІСТЬ У ВИРАЖЕННІ ОБ’ЄКТНО-З’ЯСУВАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ

МОДАЛЬНІСТЬ У ВИРАЖЕННІ ОБ’ЄКТНО-З’ЯСУВАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ

Назва:
МОДАЛЬНІСТЬ У ВИРАЖЕННІ ОБ’ЄКТНО-З’ЯСУВАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,74 KB
Завантажень:
148
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
ДОЦЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА
УДК 811.161.2’367.32
МОДАЛЬНІСТЬ У ВИРАЖЕННІ
ОБ’ЄКТНО-З’ЯСУВАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент
ЛЕУТА Олександр Іванович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, доцент
кафедри української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
МОЙСІЄНКО Анатолій Кирилович,
Київський національний університет
імені Т.Г.Шевченка, доцент
кафедри сучасної української мови.
кандидат філологічних наук, доцент
СТЕПАНЕНКО Микола Іванович,
Полтавський державний педагогічний
університет імені В.Г.Короленка,
завідувач кафедри української мови.
Провідна установа - Вінницький державний педагогічний університет
імені М.Коцюбинського, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “ 20 ” березня 2001 року о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “_9__” лютого 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гальона Н.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Протягом останніх десяти-літь ХХ століття активізувалися системні дослідження місця та функцій мови у процесі пізнання людиною навко-лишнього світу і свого місця у цьому світі, зумовлені стійкою тенденцією до антропоцентризації в усіх галузях науки. Провідними стали не дослідження формальної структури синтаксичних одиниць, а аналіз особливостей взаємовідношення мови та її но-сіїв у процесі комунікації. У такому контексті проводяться дослідження модальності вислов-лення як категорії, що виражає різні види відношення змісту повідомлення до дійсності з погляду мовця і його став-лення до цього повідомлення. Незважаючи на відносно недавню активізацію інтересу до модальнос-ті у теорії лінгвістичних досліджень, вже зараз існує значна кількість концепцій її визначення та опису, кожна з яких пропонує своє тлумачення категоріального статусу та окреслює певне коло субкатего-ріальних модальних значень. Дослідженню особливостей реалізації модальних значень засобами мови присвячені праці В.В.Виноградова, О.С.Мельничука, Н.Д.Арутюнової, В.Г.Гака, Г.О.Золотової, Л.С.Єрмолаєвої, В.З.Панфілова, О.І.Бєляєвої, М.А.Дмитровської, А.П.Грищенка, Н.П.Гальони та ін.
Актуальність дослідження. Різноплановість підходів до тлумачення модаль-ності у мовознавчих дослідженнях свідчить про недостатній рівень аналізу цієї ка-тегорії і зумовлює актуальність обраної теми. Особливо важливими для сучасного українського мовознавства є питання дослідження суб’єктивно-модаль-ної та об'єк-тивно-модальної площин об’єктно-з'ясувальних конструкцій у контексті аналізу підходів до визначення категоріального статусу та кола субка-тегоріальних значень модальності, який проводиться з урахуванням синтактич-ного, семантичного та прагматичного аспектів висловлення, результатів дослі-дження структури модаль-ного судження, компоненти якого, хоча й не завжди ви-ражаються засобами мови, проте є обов’язковими для розуміння характеру спів-відношення змісту вислов-лення і фак-тів позамовної дійсності та особливостей експлікації суб’єктивних став-лень мовця до цього змісту з погляду ступеня його достовірності, необхідності чи бажаності, його раціонально-оцінної чи емоційно-оцінної характеристики. Такий напрямок дослідження дозволяє диференціювати суто комунікативні категорії та модальність як логіко-граматичну категорію, що формується на рівні судження й, отримуючи відповідне граматичне оформлення, актуалізується мовцем у мовленнєвому акті чи контексті з метою впливу на ре-ципієнта і вираження став-лення до повідомлення і обставин, у яких воно реалізу-ється.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: МОДАЛЬНІСТЬ У ВИРАЖЕННІ ОБ’ЄКТНО-З’ЯСУВАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок