Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОБІР ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПОСУХО- ТА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

ДОБІР ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПОСУХО- ТА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

Назва:
ДОБІР ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПОСУХО- ТА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,25 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
БОДЕНКО НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА
УДК 633.15: 631.52
ДОБІР ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПОСУХО- ТА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
06.01.05 – селекція рослин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Дніпропетровськ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії селекції кукурудзи і сорго Інституту зернового господарства УААН у 1998-2001 рр.
Науковий керівник: | доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік УААН
Дзюбецький Борис Володимирович,
Інститут зернового господарства УААН,
заступник директора, завідуючий від-
ділом селекції кукурудзи і сорго
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Козубенко Леонід Васильович,
Інститут рослинництва м. В.Я. Юрва
УААН, завідуючий відділом селекції і
насінництва кукурудзи
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Лавриненко Юрій Олександрович,
Інститут землеробства південного регіону
УААН, завідуючий лабораторією селекції кукурудзи
Провідна установа: | Селекційно-генетичний інститут – Націо-
нальний центр насіннєзнавства та сорто-
вивчення УААН, відділ селекції та насін-
ництва кукурудзи, м. Одеса |
Захист відбудеться “10” жовтня 2003 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 08.353.01 в Інституті зернового господарства УААН за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ,
вул. Дзержинського, 14; телефон 45-02-36.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту зернового господарства УААН за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14.
Автореферат розісланий “5” вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ______________________Мусатов А.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Посуха в нашій країні досить часте явище. В деякі роки вона охоплює великі площі, що призводить до різкого зниження врожайності всіх сільськогосподарських культур, в тому числі і кукурудзи – однієї з важливих кормових та продовольчих культур. Невисокий врожай районованих сьогодні гібридів кукурудзи для степової зони обумовлений їх чутливістю до несприятливих біотичних і абіотичних факторів. Для багатьох з них властива висока амплітуда річних та зональних коливань урожайності зерна та силосної маси.
Негативно впливає на врожайність кукурудзи зниження адаптивного потенціалу гібридів, що значною мірою зумовлено наявністю обмеженої кількості вихідного матеріалу, який використовується в селекції.
Тому одним із напрямків селекції кукурудзи є добір та оцінка вихідного матеріалу для створення посухо- та жаростійких гібридів з широким адаптивним потенціалом, які здатні формувати стабільні та високі врожаї з низькою вологістю зерна при збиранні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень Інституту зернового господарства УААН з розробки нових підходів до селекції вихідного матеріалу для створення високоврожайних гібридів кукурудзи. Вона виконана згідно з державною комплексною науково-технічною програмою “Зернові та олійні культури” за темою: “Створити та передати до державного сортовипробування високоврожайні сорти та гібриди кукурудзи, зернових та олійних культур для різних зон вирощування” (номер державної реєстрації 0197U000092).
Мета і задачі дослідження. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та практична реалізація програми підвищення рівня та стабільності врожайності кукурудзи в зоні Степу шляхом добору та оцінки на посухо- та жаростійкість самозапилених ліній для створення високопродуктивних гібридів середньостиглої групи з підвищеними адаптивними властивостями і цінними біологічними та господарськими показниками.
Для досягнення мети були поставлені такі основні завдання:–
визначити цінність різних генетичних плазм в гетерозисній селекції середньостиглих гібридів;–
вивчити вплив густоти стояння рослин на господарсько-цінні показники ліній та гібридів залежно від їх генетичного походження;–
визначити можливості використання фізіологічних методів для оцінки ліній на посухо- та жаростійкість;–
виявити гетерозисні комбінації з широким адаптивним потенціалом;–
виділити нові високоврожайні гібриди для практичного використання у виробництві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДОБІР ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПОСУХО- ТА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок