Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ГНАТОВИЧА ЛОТОЦЬКОГО (1870-1939)

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ГНАТОВИЧА ЛОТОЦЬКОГО (1870-1939)

Назва:
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ГНАТОВИЧА ЛОТОЦЬКОГО (1870-1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,46 KB
Завантажень:
264
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДУДКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 94 (477) “1870.03.21/1939.10.22”
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОЛЕКСАНДРА ГНАТОВИЧА ЛОТОЦЬКОГО (1870-1939)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Гусєв Віктор Іванович, професор кафедри історії
для гуманітарних факультетів історичного
факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Терещенко Юрій Іларіонович, завідувач
кафедри історії України і зарубіжних країн
Київського національного лінгвістичного
університету, Міністерство освіти і науки України;
кандидат історичних наук, доцент
Сорока Юрій Михайлович, доцент кафедри
архівознавства та спеціальних галузей історичної
науки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
Провідна установа: Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського
НАН України
Захист відбудеться “16” травня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.349)
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “9” квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.Г.Сокірко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 282 сторінок. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел та використаної літератури (72 сторінки, 646 найменувань), додатків.
Вступ. Актуальність теми дослідження. Важливою складовою розбудови суверенної України є вивчення її минулого, що актуалізується сьогодні на тлі спроб необ’єктивного висвітлення окремих періодів історії нашої держави. Пріоритетним напрямом сучасних досліджень в Україні є наукове осмислення діяльності та наукової спадщини відомих громадсько-політичних діячів, учених, літераторів, служителів церкви і педагогів. Адже усвідомлення ролі окремих осіб у вітчизняній історії дає змогу, з одного боку, конкретизувати історичний процес в особистісному аспекті, а з іншого – показати особистість у контексті історичних подій. Серед видатних ентузіастів громадської справи в Україні чільне місце належить Олександру Гнатовичу Лотоцькому. Проте донедавна його ім’я згадувалося у вітчизняних історичних розвідках поверхово, без системного аналізу, що пояснювалося відповідними ідеологічними причинами. Лише в умовах демократичної України дослідники отримали можливість на основі ретельного опрацювання першоджерел в архівах України та за кордоном усвідомити роль О.Лотоцького в державотворчих процесах 1917-1920 рр., ґрунтовно проаналізувати його наукову, публіцистичну, громадсько-публіцистичну, педагогічну та видавничу діяльність, у тому числі за межами Батьківщини. А вивчення його вагомої наукової та публіцистичної спадщини, зокрема у царині релігійних досліджень, має велике значення для глибокого аналізу суспільно-політичної ситуації в українській державі наприкінці ХІХ – у 30-ті роки ХХ ст. Актуальність та практичне значення пропонованої дисертації посилюються також недостатньою розробкою теми в науковій літературі, відсутністю системного та цілісного, ґрунтовного й об’єктивного дослідження, присвяченого О.Лотоцькому, як громадсько-політичному діячу, публіцисту, науковцю та педагогу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми “Історія формування і розвитку Української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ 04601), яка включена до тематичного плану, що розробляється історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ГНАТОВИЧА ЛОТОЦЬКОГО (1870-1939)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок