Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕЗУЛЬТАТИ 5-РIЧНОГО АМБУЛАТОРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЛIКВIДАТОРIВ НАСЛIДКIВ АВАРIЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКIЙ АЕС

РЕЗУЛЬТАТИ 5-РIЧНОГО АМБУЛАТОРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЛIКВIДАТОРIВ НАСЛIДКIВ АВАРIЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКIЙ АЕС

Назва:
РЕЗУЛЬТАТИ 5-РIЧНОГО АМБУЛАТОРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЛIКВIДАТОРIВ НАСЛIДКIВ АВАРIЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКIЙ АЕС
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,52 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
АКАДЕМIЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ КАРДIОЛОГIЇ iм. акад. М.Д.Стражеска
ТКАЧИШИНА НАТАЛIЯ ЮРIЇВНА
УДК: 616.1:614.876(477)"45-05"
РЕЗУЛЬТАТИ 5-РIЧНОГО АМБУЛАТОРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЛIКВIДАТОРIВ НАСЛIДКIВ АВАРIЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКIЙ АЕС
14.01.11 - кардiологiя
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Iнститутi кардiологiї iм. акад. М.Д.Стражеска АМН України, м. Київ.
Науковий керiвник:
доктор медичних наук, професор Лутай Михайло Iларіонович, Iнститут кардiологiї iм. акад. М.Д.Стражеска АМН України (м. Київ), завідуючий вiддiлу атеросклероза i хронiчної iшемiчної хвороби серця.
Офiцiйнi опоненти:
доктор медичних наук, професор Сiренко Юрій Миколайович, Інститут кардiологiї iм. акад. М.Д.Стражеска АМН України (м. Київ), завідуючий вiддiлу симптоматичних артерiальних гiпертензiй;
доктор медичних наук, професор Лизогуб Віктор Григорович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця (м. Київ), завідувач кафедри факультетської терапії N 2.
Провiдна установа:
Днiпропетровська державна медична академiя, МОЗ України, кафедра госпітальної терапії N 2.
Захист вiдбудеться 18.09.2001 року о 12 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д. 26.616.01. при Iнститутi кардiологiї iм. акад. М.Д.Стражеска АМН України (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5).
З дисертацiєю можна ознайомитись в бiблiотецi Iнституту кардiологiї iм. акад. М.Д.Стражеска АМН України (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5).
Автореферат розiсланий 09.08.2001р.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради Деяк С.I.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Пiсля аварiї на Чорнобильськiй АЕС (ЧАЕС) серед населення виник контингент лiквiдаторiв наслiдкiв аварiї (ЛНА) на ЧАЕС. Загальна кiлькiсть ЛНА в 1986-1990 р.р. становила вiд 600000 до 800000 осiб (Abdel-Ghani A.H. et al., 1999), а в Українi - вiд 173132 до 226900 осiб (Спiженко Ю.П., 1992).
Медичнi наслiдки аварiї включають: істотне погіршення показників стану здоров'я ЛНА поряд з високою загальною захворюваністю серед них в 1993 р. до 1409 на 10000 осіб (середнiй показник по Українi - 534,4); збiльшення поширеності захворювань у ЛНА з 581,1 до 2136,7 (1988-1996 р.р.) на 10000 осіб; зростання смертностi з 2,3 до 6,6 (1988-1992 р.р.) на 10000 осіб, темпи приросту показника якої значно перевищують середньостатистичний по Українi для працездатного населення; iстотне погiршення показникiв стану здоров'я (Богай Л.И. и соавт., 1992; Галиев А.С., 1994; Пономаренко В.М. и соавт., 1998; Руднєв М.I., 1996). Серед ЛНА в результатi хвороб системи кровообiгу вiдмiчається зростання показникiв iнвалiдностi з 0,5%0 у 1988 р. до 11,4%0 в 1991 р. (Нагорная А.М. и соавт., 1993), в структурi якої в 1995 р. основну частину складали: гiпертонiчна хвороба (ГХ) - 46,6% та iшемiчна хвороба серця (IХС) - 29,7% (Сергиени Е.В. и соавт., 1997).
Основу патологiчних змiн у ЛНА в першi роки пiсля аварiї на ЧАЕС склали функцiональнi порушення нервової системи (Нягу А.И. и соавт., 1995). Пiзнiше, через 8-10 рокiв пiсля аварiї, провiдними в структурi захворюваностi у ЛНА стали захворювання серцево-судинної системи (ССС), частка яких становила майже 50%. Таким чином, вiдмiчається тенденцiя до еволюцiї вегетосудинних порушень в судиннi захворювання - ГХ, ІХС (Киндзельский Л.П. и соавт., 1998), у зв'язку з чим досить важливим є спостереження за динамiкою розвитку серцево-судинних захворювань вiд стадiї функцiональних порушень до органiчної патологiї. Встановлено, що у ЛНА мають мiсце вираженi змiни центральної i церебральної гемодинамiки, гормональнi розлади, вегетативний дисбаланс (Зозуля I.С. та спiвавт., 2000).
Змiни стану ССС у ЛНА пояснюються не тiльки порушеннями в роботi провiдних регуляторних систем. Iснують думки щодо негативного впливу на організм малих доз iонiзуючого випромiнення (IВ) в якості пускового фактора, що в подальшому викликає склеротичні зміни стінки артерiальних судин (Симонова Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: РЕЗУЛЬТАТИ 5-РIЧНОГО АМБУЛАТОРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЛIКВIДАТОРIВ НАСЛIДКIВ АВАРIЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКIЙ АЕС

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок