Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-КІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ СВИНЦЕВОВМІСНИХ НАНОКРИСТАЛІВ, ДИСПЕРГОВАНИХ У ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ

ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-КІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ СВИНЦЕВОВМІСНИХ НАНОКРИСТАЛІВ, ДИСПЕРГОВАНИХ У ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ

Назва:
ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-КІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ СВИНЦЕВОВМІСНИХ НАНОКРИСТАЛІВ, ДИСПЕРГОВАНИХ У ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,07 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Глосковський
Андрій Вікторович
УДК 535.37
ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-КІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ СВИНЦЕВОВМІСНИХ НАНОКРИСТАЛІВ, ДИСПЕРГОВАНИХ У ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ
01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Волошиновський Анатолій Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри експериментальної фізики
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: доктор фізико-математичних наук, професор Болеста Іван Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри радіофізики
доктор фізико-математичних наук, професор Козицький Сергій Васильович, Одеська державна морська академія, завідувач кафедри теоретичної механіки
ПРОВІДНА УСТАНОВА: Ужгородський національний університет, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться 20 листопада 2002 р. о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.09 при Львівському національному університеті імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 50).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 3 жовтня 2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор фізико-математичних наук, професор Павлик Б.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Встановлення основних закономірностей еволюції енергетичного спектра при утворенні масивного кристала із окремих атомів є однією з фундаментальних проблем фізики твердого тіла. Її вирішення може бути досягнуто шляхом дослідження атомів, димерів (молекул), кластерів, нанокристалів (квантових точок), мікрокристалів та масивних кристалів, тобто послідовності, яку проходить тверде тіло в процесі росту. З точки зору прикладної фізики, перехід від напівпровідникової мікро- до наноелектроніки, який відбувається в останні роки, надає особливої актуальності дослідженням фізичних властивостей напівпровідникових фаз нанометрових розмірів.
Досліджувані в дисертаційній роботі кристалічні системи, що містять галоїди цезію-свинцю, за своїми спектрально-кінетичними характеристиками належать до перспективних неорганічних матеріалів, котрі можуть бути використані в якості швидкодіючих перетворювачів високоенергетичного випромінювання у видиме світло.
Схильність перовскітоподібних кристалів до різного роду структурних перетворень у поєднанні зі здатністю свинцю як активуючої домішки в різних матрицях до комплексоутворення створюють унікальні умови для появи в досліджуваних кристалічних системах свинцевовмісних агрегатів та їх самовпорядкування до нано- і мікрокристалічного стану.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі експериментальної фізики Львівського національного університету ім. Ів. Франка у відповідності з держбюджетними темами: “Динаміка релаксації остовних та валентних дірок у сцинтиляційних матеріалах для фізики високих енергій” (реєстраційний № U018091) та “Швидкозмінні випромінювальні процеси в нових сцинтиляційних матеріалах для реєстрації високоенергетичних квантів та потоків частинок” (реєстраційний № U001439).
Метою роботи було встановлення можливості утворення нанокристалів галоїдів цезію-свинцю, диспергованих у діелектричних кристалах галоїдних сполук лужних металів, сполук PbX2-Cs (X=а також у перовскітоподібних матрицях RbPbCl3-Cs і CsSrCl3-Pb та механізмів трансформації збуджуючої радіації в цих кристалах з використанням методики спектроскопії з часовим розділенням у широкому енергетичному діапазоні.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації вперше :
·
встановлено факт утворення нанокристалів типу CsPbX3 (X=Cl, Br, I), диспергованих у кристалічних системах AI-Pb (A=Cs,PbX2-Cs (X=Cl,, RbPbCl3-Cs та CsSrCl3-Pb;
·
показано, що механізми комплексоутворення в цих системах
обумовлені температурною активацією руху аніонних та катіонних вакансій, йонів галоїду, свинцю та цезію;
·
з’ясовано вплив природи аніона активатора на процес утворення нано-кристалів при вирощуванні кристалів галоїдних сполук цезію і свинцю;
·
визначено люмінесцентно-кінетичні параметри нанокристалів CsPbX3 (X=Cl, I), диспергованих у матрицях галоїдних сполук цезію, свинцю, рубідію, калію та перовскітоподібних матрицях;
·
виявлено вплив квантово-розмірного ефекту на спектрально-кінетичні властивості досліджуваних кристалів;
·
встановлено, що ефективність передачі збуджуючої радіації від матриці до нанокристалів зростає при наявності остовно-валентної люмінесценції матриці (CsCl,3).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-КІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ СВИНЦЕВОВМІСНИХ НАНОКРИСТАЛІВ, ДИСПЕРГОВАНИХ У ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок