Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Назва:
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,80 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
МЕГЕДЬ Володимир Петрович
УДК 614.2(477.61/62):658.14/2
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ:
ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник - | доктор наук з державного управління, доцент
РАДИШ Ярослав Федорович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
декан факультету денної форми навчання.
Офіційні опоненти: |
доктор наук з державного управління, професор
МАЙБОРОДА Сергій Васильович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
декан факультету заочної форми навчання;
кандидат медичних наук
БАДЮК Михайло Іванович,
Українська військово-медична академія,
кафедра організації медичного
забезпечення Збройних сил, начальник.
Провідна установа - | Національний інститут стратегічних досліджень
при Президентові України,
відділ гуманітарної політики, м. Київ.
Захист відбудеться 13 травня 2004 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20.
Автореферат розісланий 9 квітня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода
Підписано до друку 05.04.2004.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,45.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі інтеграції України до Європейського Союзу реальним стає рух нашої держави до стандартів діючої демократії й цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства. В таких умовах чітких обрисів набуває спрямування української системи охорони здоров’я на досягнення нею сучасного світового рівня, оновлення змісту, форм і методів медичного обслуговування населення, організаційних засад побудови й функціонування. Політичні, економічні та соціально орієнтовані пере-тво-рення відповідно до вимог ринкової трансформації суспільства, які розпочаті зі становленням України як незалежної держави, супроводжуються значними труднощами. Реорганізаційні процеси здійснюються водночас із перебудовою державних владних і відомчих структур, управлінського апарату й демокра-ти-зацією суспільства. В цих умовах здоров’я людини розглядається як соціально-економічна цінність. У Посланні до Верховної Ради “Україна: Поступ у ХХІ століття: Стратегія економічної та соціаль-ної політики на 2000-2004 рр.” Президент України Л.Д.Кучма наго-лошує на необхідності здійснення скоорди-но-ваних дій, спрямованих на поліпшення систем охорони здоров’я та медич-ного забезпечення населення як стратегічних пріоритетів держави. Сказане набуває особливої ваги як для військових формувань взагалі, так і системи медичного забезпечення Державної прикордонної служби України зокрема.
Системний аналіз Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. за №1241/2000 “Про Програму дій, спрямованих на підтримання режиму держав-ного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України, на період до 2005 року”, аналітичних даних звітів “Україна. Людський розвиток” (1996-2003), інформаційних матеріалів Державної прикордонної служби України свідчать, що наявний рівень управління системою медичного забезпечення Державної прикордонної служби України та її організаційна модель діяльності виявилися неадекватними новим умовам і потребують формування якісно нової інфраструктури та системи державного управління, які б відповідали сучасним умовам функціонування, базовим принципам державного управління та вимогам сучасного світового менеджменту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок