Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ КРОВІ ТА ЖОВЧІ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ КРОВІ ТА ЖОВЧІ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

Назва:
НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ КРОВІ ТА ЖОВЧІ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,48 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМ. П.Л. ШУПИКА
КОВАЛЬ Валентина Юріївна
УДК: 616.36+616.361/366-036.12:547.963.32-07
НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ КРОВІ ТА ЖОВЧІ
В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
14.01.02 - внутрішні хвороби
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
КИЇВ - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Ужгородському Національному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Ганич Тарас Михайлович,
Ужгородський Національний університет Міністерства освіти і науки України,
медичний факультет,
завідувач кафедри факультетської терапії.
Офіційні опоненти:
-
доктор медичних наук, професор Заремба Євгенія Хомівна
Львівський Національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України,
завідувач кафедри сімейної медицини
-
доктор медичних наук, професор Стародуб Євген Михайлович
Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України,
завідувач кафедри терапії і сімейної медицини
Провідна установа:
Інститут терапії Академії медичних наук України, відділ гастроентерології (м. Харків)
Захист відбудеться “23” грудня 2003 р. о 11єє годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).
Автореферат розісланий " 21 " листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук , доцент Бенца Т.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема діагностики і лікування хронічних захворювань печінки і жовчного міхура є однією з найбільш актуальних в сучасній гастроентерології і має не тільки важливе медичне, але й соціальне значення. Це обумовлено їх широкою розповсюдженістю, багатогранністю клінічних проявів, зниженням працездатності хворих (Пелещук А.П. і співавт., 1995; Вдовиченко В.І., 1997; Мейер К.П., 1998; Передерій В.Г. і Ткач С.М., 1998; Дєгтярьова І.І., 1999; Бабак О.Я., 1999; Харченко Н.В., 2000; Возіанова Ж.І., 2002; Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., 2002; Хазанов А.И., 2002). Незважаючи на успіхи, досягнуті в діагностиці та лікуванні захворювань гепатобіліарної системи, інвалідність при цій пато-логії займає значне місце (Филиппов Ю.А., Галенко З.М., 1997; Марунич В.В., 1999; Сергієні О.В. і співавт., 2000).
Тому для діагностики хронічних захворювань жовчного міхура і печінки, крім відомих традиційних методів, необхідна розроб-ка нових критеріїв запального процесу в жовчному міхурі і печінці, наприклад, за допомогою визначення вмісту нуклеїнових кислот в організмі людини. Вміст нуклеїнових кислот у сиро-ватці крові хворих, згідно даних ряду авторів (Ткаченко Ю.П., 1983; Андросов Е.Д., 1985; Андріюк Л.В., 1998, 2000), найбільш об’єктивно характеризує запальний процес і дає мож-ливість розкрити механізми, які визначають суть хвороби, а саме співвідношення процесів деструк-ції та репарації. У той же час, нормалізація пулу нуклеїнових кислот, імовірно, сприятиме пара-лельному зменшенню активності патологічного процесу в гепатобіліарній сфері.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові клінічні дослід-ження проводились на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету УжНУ, яка знаходиться на базі ОКГЕД, і були складовою частиною теми "Розробка фітопрепарату для профілактики і лікування хворих з захворюваннями органів травлення, які підлягають впливу малих доз іонізуючого випромінювання і інших несприятливих факторів" (номер держреєстрації 01.91.0041234), яка виконувалася в Науково-дослідному інституті фітотерапії УжНУ в 1991-1993 рр. і теми "Екологія, поєднана патологія органів травлення та можливості її профілактики і ліку-вання нетрадиційними методами" (номер держреєстрації 0198 U-007792), що виконувалася на ка-федрі пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету УжНУ в 1998-2000 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ КРОВІ ТА ЖОВЧІ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок