Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕВОЛЮЦІЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН VІ – ХІ СТ.

ЕВОЛЮЦІЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН VІ – ХІ СТ.

Назва:
ЕВОЛЮЦІЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН VІ – ХІ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,12 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КУШИНСЬКА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА
УДК 94(477)”05/1”:340.141
ЕВОЛЮЦІЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА СХІДНИХ
СЛОВ’ЯН VІ – ХІ СТ.
Спеціальність 07.00.01 - Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ,
завідувач кафедри історії України
Національного педагогічного університету
імені Михайла Драгоманова
Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор
ІВАКІН ГЛІБ ЮРІЙОВИЧ,
провідний науковий співробітник інституту Археології НАН України
– кандидат історичних наук, доцент
КОРІННИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ,
доцент кафедри історії України Національної Академії внутрішніх справ України
Провідна установа – Інститут історії України НАН України,
відділ історіїсередніх віків
Захист відбудеться "_26_" лютого 2001 р. о __10__годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий "_24_" січня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Божко О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури. Повний обсяг дисертації - 170 сторінок, у тому числі основного тексту - 150 сторінок, списку використаних джерел і літератури - 20 сторінок, 287 назв.
Вступ. Актуальність теми дослідження. Одним з найсуттєвіших елементів функціонування будь-якого давнього суспільства був інститут звичаєвого права. Він відігравав суттєву роль у регулюванні суспільних відносин у східних слов’ян від часу їхніх перших згадок у VI-VII ст. і до вироблення в ХІ ст. першого збірника законів конституційного характеру – "Руська Правда".
Важливість теми посилюється її недостатньою науковою розробкою в історичній літературі, а також необхідністю усвідомлення концептуальних засад давньої правової культури українського народу. Без знання ролі правових звичаїв у житті східнослов’янського суспільства неможливе об’єктивне і повне висвітлення вітчизняної історії. Лише дослідивши увесь комплекс історико-правових питань у минулому, можна прогнозувати шляхи подальшої правової розбудови сучасної Української держави. В цьому і полягають важливість й актуальність обраної теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи пов’язана з розробкою комплексної наукової теми Міністерства освіти і науки України "Наукові проблеми державності України", а також темою наукової роботи кафедри історії України Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова "Дослідження проблем гуманітарних наук".
Об’єктом дослідження є звичаєве право, його особливості та значення у розвитку суспільства та складення державності у східних слов’ян протягом VІ-ХІ ст.
Предметом дисертаційного дослідження є походження та еволюція звичаєвого права східних слов’ян протягом VІ – ХІ ст. від звичаю нормативного характеру до писаного законодавства в умовах "пульсуючого" процесу державотворення.
Мета дисертації – визначити роль правових звичаїв у регулюванні життя східних слов’ян, реконструювати звичаєві інститути соціальної регуляції східних слов’ян напередодні утворення Київської держави, прослідкувати перехід від звичаю нормативного характеру до звичаєвого права, а потім – до кодифікації звичаєвих норм у державі. На відміну від правознавців, дисертант ставить за мету розглянути не лише зміну закону, а й показати його функціонування в історичному і соціальному контекстах, як складову частину культури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН VІ – ХІ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок