Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Назва:
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,10 KB
Завантажень:
376
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАХАРКЕВИЧ Наталія Петрівна
УДК 332.122
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил
і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Хмельницькому університеті управління та права
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Чмир Олена Сергіївна,
Науково-дослідний економічний інститут (НДЕІ) Міністерства економіки України, завідувач сектором відділу регіональної політики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Орловська Юлія Валеріївна,
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОН України, завідувач кафедри міжнародних відносин
кандидат економічних наук
Коломицева Олена Віталіївна,
Черкаський державний технологічний університет МОН України, доцент кафедри менеджменту
Провідна установа – Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України (м. Київ), відділ комплексного розвитку продуктивних сил
Захист відбудеться “25” січня 2007 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки України за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, 5 поверх, малий зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки України за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 28, перший поверх.
Автореферат розісланий “__ ” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, д.е.н. О.Ю. Рудченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний стан економіки регіонів України характеризується значними диспропорціями у структурі виробництва, нагромадженням економічних та соціальних проблем. Це зумовлено недосконалістю галузевої організації більшості регіональних господарських комплексів, їх низькою економічною ефективністю; значними відмінностями між регіонами в рівнях соціально-економічного розвитку; нераціональним використанням місцевих природних і трудових ресурсів тощо. Однією з причин такого становища є низький рівень конкурентоспроможності регіональних виробництв. Тому надзвичайної актуальності набуває проблема формування стратегій зміцнення їх конкурентних позицій для поєднання інтересів галузі та регіонів, створення умов для ефективного розвитку територій.
Питання розробки регіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності на регіональному рівні розглядались у наукових працях багатьох учених-економістів і практиків, зокрема – Г.Л Азоєва, Л. В. Балабанова, С. С. Гаркавенка, І. М. Ліфіца, В. Д. Нємцова, М. Портера, Х.А Фасхієва, Р.А.Фатхутдінова. Дослідженням науково-методичних засад управління економікою на макро- та мезорівнях, а також формуванням регіональних стратегій займаються В.Ф. Беседін, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, Ю.В. Орловська, В.І. Пила, Д.М. Стеченко, Л.Г. Чернюк, О.С. Чмир та ін. Галузевий аспект, зокрема опрацювання методичних і прикладних питань функціонування регіональних продуктових підкомплексів, є провідним у роботах П.П. Борщевсього, Л.В. Дейнеко, О.С. Зайця, О.В. Коломицевої, А.С. Лисецького, В.П. Мартьянова, П.Т. Саблука.
Між тим, не знайшли належного висвітлення проблеми забезпечення конкурентоспроможності та ефективного управління галуззю на регіональному рівні. Отже, важливе значення для теорії та практики має вивчення територіальних особливостей функціонування регіонального виробництва, обґрунтування методичних підходів до оцінки його конкурентних позицій та розробки адекватної регіональної стратегії розвитку. Вищезазначене зумовлює актуальність і практичну цінність дисертаційної роботи, її основні цілі, завдання та структуру.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок