Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК РИНКУ ПЛОДОЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

РОЗВИТОК РИНКУ ПЛОДОЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Назва:
РОЗВИТОК РИНКУ ПЛОДОЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,35 KB
Завантажень:
144
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Коваль Світлана Вікторівна
УДК: 338.439.5:634:(477)
РОЗВИТОК РИНКУ ПЛОДОЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ І
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Миколаїв – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
МАРМУЛЬ Лариса Олександрівна,
Херсонський державний аграрний університет,
проректор з міжнародних зв’язків,
завідувач кафедри обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ЄРМАКОВ Олександр Юхимович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри аграрної соціології та
розвитку села;
доктор економічних наук, доцент
РУЛЬЄВ Віталій Андрійович,
директор Інституту зрошуваного садівництва
ім. М.Ф. Сидоренка УААН.
Захист відбудеться “21” грудня 2007р. о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському державному аграрному університеті за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миколаївського державного аграрного університету за адресою: м. Миколаїв, вул. Карпенка, 73.
Автореферат розісланий “20”листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Ф. Клочан


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У структурі сучасного продовольчого ринку велике значення мають продукти садівництва. Згідно сучасних концеп-цій раціонального харчування у продовольчому забезпеченні населення винят-ково важлива роль відводиться продукції садівництва. При оптимальному спо-жи-ванні плодів і продуктів їх промислової переробки якість харчування лю-ди-ни за складом вуглеводів, мінеральних елементів, органічних кислот, віта-мінів значно підвищується. Наявні у плодах та ягодах речовини протидіють нагро-мадженню канцерогенів в організмі, позитивно впливають на життєвий тонус.
Разом з тим, оцінка стану, кон’юнктури та динаміки ринку садівницької продукції показує, що садівницька галузь країни та її регіонів не може конкурувати з рівнем розвитку цієї галузі в розвинених європейських країнах. З початку 90-х років спостерігається різке зниження ефективності садівництва та перетворення його із високорентабельного (майже 85%) у збиткове вироб-ництво у 2000-х роках. Критичний рівень має відтворення й стабілізація про-мис-лового садівництва. Тому проблема відродження й стабілізації роз-витку промислового садівництва є однією з найгостріших та найбільш актуальних.
Відзначимо, що відомі українські вчені-економісти приділяють багато уваги вирішенню проблем розвитку садівництва: В.І. Бойко, О.Ю. Єрмаков, В.А. Рульєв, О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко та інші. В їх працях досліджу-ються теоретичні й методологічні проблеми розвитку галузі, особливості її приватизації, формування земельних і майнових відносин, оцінка потенціалу виробництва. Проте проблеми формування ринку садівницької продукції, оцінки його кон’юнктури та конкурентоспроможності, інвестиційного забезпе-чення та інноваційного розвитку галузі, в т.ч. розсадництва, організації марке-тин-го-вої діяльності, обґрунтування орга-нізаційно-економічного механізму роз-вит-ку садівництва та його державної підтримки висвітлені, на нашу думку, не-дос-татньо. Актуальність, теоретична та практична значимість окресленого кола проблем зумовили вибір теми, мету і завдання дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-та-ційна робота виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи еконо-мічного факультету ХДАУ “Організаційно-економічний механізм функціону-вання підприємницьких структур, систем ціноутворення, фінансово-кредит-них відносин, страхування” - номер державної реєстрації 0102U003197.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК РИНКУ ПЛОДОЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок