Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ

ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ

Назва:
ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,92 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
. Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв
АРТАМОНОВ
Олег Валентинович
УДК 616.69-008.1-085-06:616.831-001.31-058.65
ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ
Спеіальність 14.01.16 - писихіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичих наук
Харкiв - 1998
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківському інституті удосконалення лікарів
Науковий керівник - доктор медичних наук Кришталь Валентин Валентинович,
зав. кафедрою медичної сексології та медичної психології
Харківського інституту удосконалення лікарів
Офіційні опоненти - доктор мед. наук, професор Михайлов Борис
Володимирович, професор кафедри психіатрії Харківського
інституту удосконалення лікарів
доктор мед. наук, професор Табачніков Станіслав Ісакович, зав. кафедрою психіатрії та психотерапії факультету удосконалення лікарів Донецького державного медичного університету
Провідна установа- Національний медичний університет, кафедра психіатрііії
Захист відбудеться «9» 12 1998 р.о 10 годині на засіданні спеціалізованої Ради Д 64.609.01 при Харківському інституті досконалення лікарів за адресою: 3100076, Харків, вул. Корчагінців, 58.
З дисертацією можна ознойомитись у бібліотеці інституту.
Автореферат розіслано «9» 11 1998 р.
Учений секретар спеціалізованої
Ради, доктор медичних наук Григорова І.А.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Воєнна закрита черепно-мозкова травма (ЗЧМТ) посiдає iстотне мiсце серед травм воєнного часу. За даними В.I.Головкiна з спiвавт. (1990), ознаки ушкодження головного мозку вiдзначаються у 76% усiх потерпiлих iз травмами та пораненнями внаслiдок вибуху. У перiод так званих локальних конфлiктiв, у тому числi пiд час бойових дiй в Афганiстанi, частота закритих ушкоджень головного мозку ще бiльш зросла. При цьому та обставина, що воєннi травми взагалi зустрiчаються в осiб молодого, найактивнiшого вiку, а черепно-мозкова травма особливо часто спричиняє iнвалiднiсть i рiзнi болiснi прояви, котрi порушують процеси адаптацiї як у суспiльствi, так i в сiм'ї, зумовлює не тiльки медичне, а й велике соцiальне значення дослiджуваної проблеми (В.Д.Деменко, 1973-1990; В.I.Головкiн, 1990, та iн.).
Актуальнiсть теми дослiдження. Тi чи iншi наслiдки перенесеної черепно-мозкової травми вiдзначаються у багатьох потерпiлих: за даними рiзних авторiв - вiд 22 до 80% (Л.О.Бадалян, 1984; Ю.В.Зотов iз спiвавт., 1988; Z.Kalisky et al, 1985). Лiкування вiддалених наслiдкiв ЗЧМТ, особливо при зниженнi працездатностi i соцiальної адаптацiї хворих, пов'язано iз значними труднощами i далеко не завжди є досить ефективним (А.П.Ромоданов, 1986; А.I.Нягу, Н.Н.Привалова, 1988; B.L.Rishetol, 1985). Здобута в умовах бойових дiй травма дуже часто є й психотравмою, яка спричиняє психологiчну дезадаптацiю хворих, у тому числi i з дружиною, у зв'язку з чим зазначена категорiя хворих потребує допомоги не тiльки невропатолога, але й психотерапевта.
Залежно вiд характеру, локалiзацiї й ступеня вираженостi посттравматичних структурних змiн у речовинi головного мозку у вiддалений перiод травми може розвиватися цiлий ряд клiнiчних синдромiв - психопатологiчний, вегетативно-судинний, нейроендокринний та iн. У значної частини хворих цi синдроми супроводжуються сексуальними порушеннями, патогенетичнi й клiнiчнi прояви яких до цього часу вивчено недостатньо (А.Г.Казарян, 1981; В.В.Кришталь, 1990).
Вiдомо, що сексуальним розладам у чоловiкiв присвячено безлiч праць як вiтчизняних, так i iноземних авторiв, в яких докладно висвiтлено рiзнi аспекти проблеми. Проте патогенез цих порушень при травматичнiй хворобi головного мозку i зв'язок сексуальної дисгармонiї подружньої пари з вiддаленими наслiдками воєнної черепно-мозкової травми у чоловiка залишаються недослiдженими. Тим часом вивчення залежностi виникнення подружньої дисгармонiї не тiльки вiд порушення сексуальної функцiї чоловiкiв, а й вiд ряду iнших зумовлених наслiдками ЗЧМТ розладiв чимало важить не тiльки для визначення механiзмiв розвитку сексуальної дисгармонiї, а й для розробки ефективних механiзмiв її дiагностики та корекцiї при дослiджуванiй патологiї, яка стає причиною фiзичної та духовної неповноцiнностi подружжя i врештi-решт нерiдко призводить до розпаду сiм'ї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок