Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ПОВІТРЯ В ШАХТНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ПОВІТРЯ В ШАХТНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Назва:
РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ПОВІТРЯ В ШАХТНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,48 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сальман Сальман Абдуль Карим
(Ліван)
УДК 622.4.001.57
РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ПОВІТРЯ В ШАХТНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Спеціальність 05.13.07-'' Автоматизація технологічних процесів''
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
ДОНЕЦЬК-1999
 
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Донецькому державному технiчному унiверситеті Міністерства освіти України
Науковий керiвник: доктор технiчних наук, професор
Володимир Андрійович Святний,
завідувач кафедри ЕОМ Донецького
державного технiчного унiверситету
Офiцiйнi опоненти: доктор технiчних наук, професор
Олексій Андрійович Бориcов,
завідувач кафедри АТ Донецького
державного технiчного унiверситету;
кандидат технiчних наук
Олег Васильович Михайловський
заступник директора мережної академії АМД
(агенство маркетингових досліджень, м. Донецьк).
Провідна установа: Науково-виробнича корпорація '' Київський інститут
автоматики'' Міністерства промислової політики України,
відділ № 50 ПАС ''Прилади, автоматика, системи'' /м. Київ/
Захист вiдбудеться '' 29'' квітня 1999р. о 14 годинi на засiданнi
cпецiалiзованої вченої ради К 11.052.03 Донецького державного технiчного унiверситету за адресою:
340000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, корп. 1, ауд. 201.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Донецького
державного технiчного унiверситету за адресою 340000, м. Донецьк
вул. Артема, 58, корп. 2.
Автореферат розiсланий '' 27'' березня 1999р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат технiчних наук, доцент Мокрий Г. В.


Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть и ступiнь дослiдження теми
Автоматизацiя провiтрювання шахт являє собою складну науково-технiчну проблему, у розв'язаннi якої приймають участь колективи рiзних науково-конструкторських iнститутiв й органiзацiй, вищих учбових закладiв, заводiв шахтної автоматики. До теперiшнього часу були сформульованi науковi основи автоматизацiї, методи i засоби контролю параметрiв шахтної атмосфери й регулювання потоків повiтря, створенi передумови для практичної реалiзацiї систем диспечерського (СДКП) i автоматичного (САКП) керування провiтрювнням шахт (пiдсистема АТМОС), ефективнiсть фукцiонування котрих в значнiй мiрi визначається їх алгоритмiчним забезпеченням.
Реалiзацiя систем керування провiтрюванням як пiдсистеми АСУ ТП шахт дозволить оперативно лiквiдувати загазованостi й знизити простої добувних машин за газовим фактором, створити передумови для пiдвищення гранично допустимих норм концентрацiї метану, знизити загальношахтну потрiбну кількість повiтря й споживання електроенергiї за рахунок рацiонального розподiлення повiтря й роботи вентилятора головного провiтрювання (ВГП) в економiчних режимах. Усе це пiдвищить безпечнiсть проведення гiрничих робiт і забезпечить певний економiчний ефект.
Досвiд розробки i експлуатацiї пiдсистеми АТМОС, поява нових засобiв обчислювальної технiки й програмного забезпечення висувають актуальнi дослiдницькi завдання, пов'язанi з алгоритмiзацiєю керування розподiлом повiтря у шахтних вентиляцiйних мережах (ШВМ), обгрунтування структури обчислювальних засобiв САКП як пiдсистеми iнтегрованної АСУ ТП шахти, створенням алгоритмiв безпосереднього цифрового керування виконавчими механiзмами регуляторiв потоків повiтря (РПП), розвитком методiв й засобiв моделювання ШВМ та систем керування ними.
Метою дисертацiйної роботи є розробка методу побудови дільничних і загальношахтних систем керування розподілом повітря, що підвищують ефективність вентиляції досягненням потрібної швидкодії і точності зміни повітряних потоків, з застосуванням напівнатурного моделювання та програмно - апаратних засобів реального часу.
Iдея побудови систем керування полягає в об'єднаннi принципiв вирiвнювання коефiцiєнтiв забезпеченостi (КЗ) повiтрям об'єктiв груп умовно паралельних гiлок й безпосереднього цифрового керування (БЦК) регуляторами потоків повiтря, розташованими на рiзних ступенях iєрархiї ШВМ, у рамках єдиної задачі реального часу, котра розв'язується на напiвнатурнiй цифровiй моделi з подальшим переносом на реальний керуючий комплекс.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ПОВІТРЯ В ШАХТНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок