Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АДАПТИВНОСТІ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ.

МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АДАПТИВНОСТІ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ.

Назва:
МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АДАПТИВНОСТІ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,04 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Херсонський державний технічний університет
Ходаков Даніїл Вікторович
УДК 681.3
МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АДАПТИВНОСТІ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ.
Спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Херсон – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Іванович, доцент кафедри інформаційних технологій Херсонського державного технічного університету
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Петров Едуард Георгійович, завідувач кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки
доктор технічних наук, професор Бідюк Петро Іванович, професор кафедри математичних методів системного аналізу Інституту прикладного і системного аналізу, Національного технічного університету України(КПІ)
Провідна установа: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жу-ковського „Харківський авіаційний інститут”
Захист відбудеться “ 04 ” липня 2003 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 Херсонського державного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, кор. 3, ауд. 320
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського державного технічного університету
Автореферат розісланий “ 15 ” травня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О. Костін
Загальна характеристика роботи
Актуальність роботи. У зв'язку з розвитком апаратних і програмних засобів змінюється місце і роль людського фактора в системах взаємодії “користувач-ЕОМ”. Зростання парку персональних комп'ютерів, розширення ринку програмних продуктів привело до появи кінцевих користувачів (КК), що у свою чергу обумовило істотне підвищення вимог до адаптивності користувальницьких інтерфейсів (КІ), як основного фактора ефективного функціонування систем управління й необхідність проведення подальших досліджень у цій області.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні задачі дисертації відповідають державним науково-технічним програмам, що сформульовані в Законах України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про національну програму інформатизації”, а також планам найважливіших науково-технічних робіт Міністерства освіти і науки України: 6 – Інформатика, автоматизація і приладобудування; 6.2.1. – Інтелектуалізация процесів прийняття рішень; 6.2.2. – Перспективні інформаційні технології і системи.
Робота виконувалася на кафедрі інформаційних технологій Херсонського державного технічного університету, відповідно плану науково-дослідної роботи зі створення обласної системи контролю за надзвичайними ситуаціями та плану інформатизації області (розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.2000 р. № 477 “Про формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”).
Розроблені в дисертації моделі й алгоритми були використані при виконанні госпдоговірної теми в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації (договір ДР-028 від 20.09.1999р.) та в АРМ чергового системи контролю районих електричних мереж.
Мета й задачі дослідження. Метою дослідження є розвиток і доробка конструктивної теорії та проблемно-орієнтованого інструментарію формалізації й моделювання процесів взаємодії КК і комп'ютеризованої системи. Елементи теорії й інструментарій орієнтовані на розв’язання нових задач взаємодії за допомогою адаптивного інтерфейсу, в основу якого покладено модель кінцевого користувача (МК), яка вбудовується в інтерфейс, що й дозволяє досягти підвищення ефективності функціонування адаптивних інтерфейсів.
Поставлена мета вимагає вирішення наступних задач: виконати аналіз методів і підходів до побудови адаптивних КІ; розробити методологію системного проектування адаптивних КІ, що виключають суб'єктивність і кон'юнктурність традиційних методів; дати формалізований опис процесів взаємодії КК з інтерфейсом; розробити моделі та методи підвищення ефективності навчання КК; розробити методи й алгоритми формування МК, що вбудовується в інтерфейс; розробити методи й алгоритми адаптації до КК на основі МК і знань про процес взаємодії; розробити методи оцінки й узагальнений критерій ефективності використання розроблених методів, моделей і алгоритмів при побудові КІ; розробити концепцію КІ і реалізувати її в адаптивному КІ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АДАПТИВНОСТІ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок