Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,28 KB
Завантажень:
298
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Київський національний торговельно-економічний університет
Смолін Ігор Валентинович
УДК 65.014.1
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 – економіка,
організація та управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному торговельно-еконо-мічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі економіки підприємництва
Науковий консультант доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Мазаракі Анатолій Антонович
Київський національний торговельно-економічний
університет, ректор
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Наливайко Анатолій Петрович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри стратегії підприємств, декан факультету економіки та управління
доктор економічних наук, професор Старостіна Алла Олексіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, завідувач кафедри міжнародної економіки
доктор економічних наук, професор Поважний Олександр Станісла-вович, Донецький державний університет управління, проректор
Провідна установа:
Одеський державний економічний університет, кафедра економіки підприємства, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться "_____" _________ 2005 р. о _____годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торго-вельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19, ауд. 227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського націо-нального торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий "______"______________ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Поглиблення процесу ринкових перетворень в Україні потребує зміни існуючих стереотипів господарювання, методів пла-нування та принципів управління. Основою мають стати об’єктивні чинники розвитку, пізнання і використання яких залежить від рівня, на якому знахо-диться корпоративна філософія, що постійно трансформується під впливом змін макро- й мікро-середовища.
Певним чином така ситуація пов’язана з особливостями сучасного пост-індустріального суспільства, ринок якого формується і розвивається на основі глобалізації та ускладнення світової господарської системи. Головною ознакою такого ринку є нестабільність, яка суттєво впливає на характер відтво-рю-вального процесу в суспільстві. За таких обставин мінливість умов конку-ренції швидко знецінює конкурентні переваги, що потребує змін системи уп-равління, насампе-ред, за допомогою впро-вадження стратегічних підходів до регулювання розвитку підприємств.
Перші адепти стратегічного підходу в управлінні – А. Чандлер, Т. Левітт, І. Ансофф, Б. Хендерсон започаткували концептуальні основи стратегічного планування, що базувались на презумпції передбачуваності змін у зовнішньому середовищі підприємства.
Методологія стратегічного планування виникла першою із усіх існуючих зараз теорій стратегічних підходів у корпоративному управлінні. На той час термін "стратегічне планування" повністю відповідав змісту планової діяль-ності, яка забезпечувала основи формування стратегії підприємства. Подаль-ший розвиток стратегічного підходу характери-зується багатоплановістю теоретичних розробок і варіативністю їх прикладного трактування. З’явилися нові теорії, які отримали назви "стратегічне управління", "стратегічне підприєм-ництво" з вели-кою кількіс-тю різноманітних концепцій, які розвивали базові методології. До вив-чення проблем стратегічного управління долучились інші відомі вчені:
М. Портер, П. Уденберг, А. Томпсон, А. Стрікленд, Г. Мінцберг,
Х. Віссема, Р. Кох, Д. Траут. Вагомим внеском у подальший розвиток теорії і методології стра-тегічного управління стали роботи Г. Азоєва, І. Алек-сандрова, І. Бланка, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок