Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях

Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях

Назва:
Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,90 KB
Завантажень:
29
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Сливка Мирослава Іванівна
УДК: [811.111’25’42: 811.161.2] : 94 (477.6)
Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях
Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в відділі західно- і південнослов’янських мов
Інституту мовознавства імені О.О.Потебні Національної академії наук України
Наукові керівники: доктор філологічних наук, професор
Русанівський Віталій Макарович
Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України,
радник дирекції, завідувач відділу західно- і південнослов’янських мов;
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник
Ажнюк Богдан Миколайович,
Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України,
провідний науковий співробітник відділу західно- і південнослов’янських мов
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Зорівчак Роксолана Петрівна
Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України,
завідувач кафедри перекладознавства
і контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура
кандидат філологічних наук, доцент
Гладуш Надія Федорівна
Київський національний лінгвістичний університет МОН України,
проректор з наукової роботи
Захист відбудеться “ 13 “ червня. 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою 01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12.
Автореферат розіслано “ 12“ ...травня...... 2008 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук Л.В.Клименко
Загальна характеристика дисертації
Активізація лінгвокультурологічних та лінгвокогнітивних досліджень, зокрема тих, що стосуються відображення в мові явищ матеріальної й духовної культури, спостерігається протягом останніх десятиліть і справляє дедалі відчутніший вплив на теорію і практику перекладу. Тісний зв’язок між мовою та культурою найвиразніше виявляється в зіставленні національних відмінностей «мовної картини світу», що особливо помітні при перекладі текстів історико-культурного спрямування.
Мовна картина світу не є застиглим явищем, вона розвивається, відбиваючи зміни в пізнанні світу. При зіставленні різних національних мовних картин світу стають помітними семантичні лакуни, не заповнені мовними одиницями в мові-компаранті. Протягом останніх десятиліть національно специфічна лексика стала об’єктом вивчення низки дисертаційних робіт, написаних як в Україні, так і в інших державах на пострадянському просторі, а саме: Г.В.Бестолкової, А.В.Волошиної, А.А.Гойман, І.О.Голубовської, Г.Р.Дьяконової, С.П.Запольських, Ю.А.Зеленкової, О.В.Коваленко, Н.І.Кушиної, Н.А.Мартинової, О.В.Поліковского, Н.А.Чабан, Н.П.Чепель та інших. Серед дослідників і нині немає цілковитої одностайності з низки питань, пов’язаних із взаємодією лінгвокультурних параметрів тексту оригіналу та його перекладу. Існує нагальна потреба в упорядкуванні й унормуванні правил іншомовного відтворення українських реалій і власних назв, оскільки нинішня практика книжкових і періодичних видань свідчить про існування в цій сфері значних розбіжностей. Такому впорядкуванню має передувати різнобічне вивчення реалій та їх функціонально-когнітивних відповідників як у теоретичній, так і в прикладній площині. Цим зумовлюється актуальність пропонованого дослідження, що є спробою комплексного аналізу широкого кола історико-культурних реалій (включно з певними різновидами власних назв) з використанням методів лінгвоконцептології.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках комплексної наукової теми "Типологія розвитку мов" за програмою науково-дослідних робіт Інституту мовознавства ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок