Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Назва:
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,81 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
ГАФУРОВА Олена Вікторівна
УДК 349.422.2
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ
Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник –
доктор юридичних наук, професор,
академік АПрН України
Янчук Василь Зіновійович,
Національний аграрний університет, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Статівка Анатолій Миколайович,
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри аграрного права;
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Проценко Тамара Павлівна,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник.
Провідна установа –
Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, кафедра цивільного та трудового права, Міністерство внутрішніх справ України, м. Одеса.
Захист дисертації відбудеться 21 червня 2005 р. о 12_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук при Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий 20 травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор юридичних наук І.М. Кучеренко |
Підписано до друку 10.05.2005 р. Зам. № 1/05-2005.
Обсяг 0,9 друк. арк. Формат 60 90/16. Наклад 100 прим.
Видавничий центр Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Конституція України проголосила людину найвищою соціальною цінністю, права і свободи якої та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Але проблема захисту прав людини в нашій країні продовжує залишатись не вирішеною. Особливо гостро вона постала для українського селянства в процесі реформування, який супроводжувався чисельними порушеннями його прав на землю та майно. Вирішення зазначених проблем можна досягти лише шляхом відродження та розвитку виробничої кооперації на селі, яка є невід’ємною складовою кооперативної системи взагалі. Зважаючи на те, що соціальний фактор у діяльності таких кооперативів є визначальним, а також на історичний досвід українського селянства, для якого ця форма господарювання є найбільш зрозумілою і традиційною, перспективи її розвитку важко переоцінити. Створення крупних суб’єктів господарювання, які б володіли сучасною матеріально-технічною базою, великими обсягами виробництва, а також були орієнтовані на створення найбільш сприятливих умов для своїх працівників, дає можливість в умовах інтеграції країни до Європейського Співтовариства не тільки селу “вижити”, а й вирішити проблему безробіття та забезпечити високу якість вирощуваної сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження.
Прийняття Законів України від 17 липня 1997 року “Про сільськогосподарську кооперацію” та від 10 липня 2003 року “Про кооперацію” свідчить про підвищення ролі зазначених організаційно-правових форм господарювання. Але основним недоліком цих нормативно-правових актів є недостатня увага до особи селянина, який власною працею бере участь у виробничому кооперативі, неврегульованість ряду питань, що стосуються членства в ньому. Все це дає підстави стверджувати, що кооперативне законодавство потребує подальшого вдосконалення і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, пріоритеті прав і свобод людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок