Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.

Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.

Назва:
Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,54 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА
Гурдуз Андрій Іванович
УДК 82.091“18/19”
Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській
“прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.
Спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української та зарубіжної літератур Південноукраїнського державного педуніверситету ім. К.Д. Ушинського Міністерства освіти і науки України, м. Одеса.
Науковий керівник:
Офіційні опоненти: |
доктор філологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
НАЛИВАЙКО Дмитро Сергійович,
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України,
завідувач відділу компаративістики.
- доктор філологічних наук, професор
НЯМЦУ Анатолій Євгенович,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри словґянської філології та порівняльного літературознавства;
- кандидат філологічних наук, доцент
МИХЕД Тетяна Василівна,
Ніжинський державний педуніверситет
ім. Миколи Гоголя, доцент кафедри світової літератури та історії культури.
Провідна установа: |
Національний університет “Києво-Могилянська академія”, кафедра філології, Міністерство освіти і науки України,
м. Київ.
Захист відбудеться “28” лютого 2007 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “25” січня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.М.Нога


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Розгляд творчості вітчизняних письменників у контексті світового літературного процесу передбачає появу порівняльно-типологічних студій, якими охоплюються різні його рівні: від світоглядно-філософської основи творчості українських та зарубіжних письменників до стилістики їх творів. Складником такого філософсько-художнього дослідження є вивчення проблем міфопоетики літературних творів у компаративному аспекті. Завдяки певній універсальності та всеохопності звучання результатів таких студій, можливості за їх допомогою максимально наблизитись до іманентного змісту художнього тексту й глибин психології творчості митців, осягнути типологію та специфічні особливості відображення в літературі різноманітних концептів національних культур тощо, міфопоетичний комплекс як обґєкт дослідження займає одне з центральних місць у сучасному літературознавстві.
Останнім часом зростає інтерес людства до ірраціонального й несвідомого, свідченням чого, зокрема, є розширення семантичного поля міфу. Здатність літератури нести в собі часом закодовані й трансформовані легендарно-міфологічні образи й сюжети робить її чи не найбільш універсальним засобом самопізнання людини, “знімаючи” для свідомості останньої часові й просторові бар’єри. Інтенсивна інтеграція міфоелементів у художню тканину творів (за висловом Є.Мелетинського, “експансія міфу”) особливо притаманна літературі модернізму, художнє мислення якого проявляє схильність до міфологізації. Відтворення комплексної картини цієї доби як цілісної системи можливе лише за умови теоретичного розроблення всіх її складових, тимчасом як фундаментальна ознака модернізму – міфотворчість – досліджена недостатньо й безпосереднє продовження отримує протягом ХХ ст.
Період кінця ХІХ - початку ХХ ст. вже став предметом вивчення в багатьох вітчизняних літературознавчих монографіях – Н.Калениченко, Ю.Кузнецова, О.Турган, Т.Гундорової, М.Моклиці, Я.Поліщука, Н.Шумило, Л.Горболіс та ін. У цей час точка зору на світ і людину в ньому кардинально змінюється; світова література і культура виявляють підвищений інтерес до міфу, особливо з виходом на перший план “філософії життя” з її абсолютизацією міфу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок