Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO


РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO / сторінка 3

Назва:
РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,70 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Результати, одержані при дослідженні механізмів дозрівання ооцитів поза організмом, можуть використовуватися у навчальному курсі з біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин.
Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела аналіз літератури за темою дисертаційної роботи, виконала експериментальні дослідження і проаналізувала отримані результати, опублікувала матеріали досліджень.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень доповідались та обговорювались на: щорічних звітних сесіях Інституту біології тварин УААН (1997-2000); XV з’їзді фізіологів України (м. Львів, 12-15 травня 1998 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань фізіології і патології відтворення тварин” (м. Київ, 19-20 травня 2000 р., НАУ); Міжнародній науково-практичній конференції, приуроченій 100-річчю від дня народження академіка О.В. Квасницького “Проблеми відтворення, трансплантації та фізіології травлення с.-г. тварин” (м. Полтава, лютий 2000 р., ПДСГІ); Міжнародній конференції до 100-річчя від дня народження академіка С.З. Гжицького (м. Львів, 4-6 травня 2000 р., ЛДАВМ); науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів “Досягнення молодих вчених у вирішенні проблем тваринництва” (м. Львів, 8 грудня 2003 р., ІБТ).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць, з яких 6 статей у фахових виданнях ВАК України та 1 тези доповідей.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних досліджень, їхнього аналізу і узагальнення, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який містить 309 праць, у тому числі 167 іноземних. Робота викладена на 154 сторінках друкованого тексту, містить 37 таблиць, 11 рисунків та 2 додатки. Загальний обсяг ілюстрацій і таблиць – 27 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Огляд літератури. Складається з 4 підрозділів, в яких наведено аналіз наукової літератури, що стосується питань впливу біологічно активних речовин, зокрема, інсуліну, кортикостероїдів, естрогену на повноцінне дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів in vitro та відтворювальну функцію корів.
Загальна методика та основні методи досліджень. Для досліджень використовували ооцит-кумулюсні комплекси, отримані з яєчників клінічно здорових телиць і корів чорно-рябої породи. Ооцити з яєчників отримали шляхом відсмоктування фолікулярної рідини шприцом з антральних фолікулів діаметром 2-8 мм. Відібрані після морфологічної оцінки ооцит-кумулюсні комплекси тричі промивали в середовищі ТСМ-199 з додаванням 1%-ої естральної сироватки та 20-30 од/мл гепарину “Biochemi”. В одноразові мікрочашки переносили по 5 ооцит-кумулюсних комплексів, до яких додавали 200 мкл культурального середовища, що складалося з середовища ТСМ-199 або ДМ-335 (“Gibco”, Англія), 20% від об’єму середовища попередньо інактивованої естральної або фетальної сироватки, фолікулостимулюючого гормону (“Sigma”, 0,012 мг/мл), пеніциліну (80 мкг/мл) і стрептоміцину (50 мкг/мл), пірувату натрію (“Sigma” 0,87 мг/мл) і лактату кальцію (“Sigma” 120 мкл/мл ) та досліджуваних компонентів, залежно від варіанту досліду.
Культивували ооцити протягом 24-х годин в термостаті при 38С в атмосфері повітря, що містило 5-7% СО2. Оцінювали якість ооцитів візуально за морфологічними ознаками до і після 24-х годин культивування за допомогою мікроскопа МБС-9.
Для забезпечення повноцінного дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів в умовах in vitro використовували такі біологічно активні речовини: синтетичний аналог простагландину F2–естрофан у кількості 0,5 мкг/мл, клітини гранульози фолікулів у кількості 3?106 клітин/мл, цитозоль епітеліальних клітин яйцепроводів у кількості 5, 10, 20, 40 мкг/мл, гранульози фолікулів у кількості 5, 10, 20, 30, 40 мкг/мл і епідидимісів у кількості 6 та 10 мкг/мл. Цитозоль клітин отримували під час гомогенізації клітин у середовищі ТСМ-199 у співвідношенні 1:1 з наступним їх центрифугуванням при 20 тис об/хв протягом 45 хвилин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок