Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO

Загрузка...

РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO / сторінка 3

Назва:
РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,70 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Результати, одержані при дослідженні механізмів дозрівання ооцитів поза організмом, можуть використовуватися у навчальному курсі з біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин.
Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела аналіз літератури за темою дисертаційної роботи, виконала експериментальні дослідження і проаналізувала отримані результати, опублікувала матеріали досліджень.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень доповідались та обговорювались на: щорічних звітних сесіях Інституту біології тварин УААН (1997-2000); XV з’їзді фізіологів України (м. Львів, 12-15 травня 1998 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань фізіології і патології відтворення тварин” (м. Київ, 19-20 травня 2000 р., НАУ); Міжнародній науково-практичній конференції, приуроченій 100-річчю від дня народження академіка О.В. Квасницького “Проблеми відтворення, трансплантації та фізіології травлення с.-г. тварин” (м. Полтава, лютий 2000 р., ПДСГІ); Міжнародній конференції до 100-річчя від дня народження академіка С.З. Гжицького (м. Львів, 4-6 травня 2000 р., ЛДАВМ); науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів “Досягнення молодих вчених у вирішенні проблем тваринництва” (м. Львів, 8 грудня 2003 р., ІБТ).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць, з яких 6 статей у фахових виданнях ВАК України та 1 тези доповідей.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних досліджень, їхнього аналізу і узагальнення, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який містить 309 праць, у тому числі 167 іноземних. Робота викладена на 154 сторінках друкованого тексту, містить 37 таблиць, 11 рисунків та 2 додатки. Загальний обсяг ілюстрацій і таблиць – 27 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Огляд літератури. Складається з 4 підрозділів, в яких наведено аналіз наукової літератури, що стосується питань впливу біологічно активних речовин, зокрема, інсуліну, кортикостероїдів, естрогену на повноцінне дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів in vitro та відтворювальну функцію корів.
Загальна методика та основні методи досліджень. Для досліджень використовували ооцит-кумулюсні комплекси, отримані з яєчників клінічно здорових телиць і корів чорно-рябої породи. Ооцити з яєчників отримали шляхом відсмоктування фолікулярної рідини шприцом з антральних фолікулів діаметром 2-8 мм. Відібрані після морфологічної оцінки ооцит-кумулюсні комплекси тричі промивали в середовищі ТСМ-199 з додаванням 1%-ої естральної сироватки та 20-30 од/мл гепарину “Biochemi”. В одноразові мікрочашки переносили по 5 ооцит-кумулюсних комплексів, до яких додавали 200 мкл культурального середовища, що складалося з середовища ТСМ-199 або ДМ-335 (“Gibco”, Англія), 20% від об’єму середовища попередньо інактивованої естральної або фетальної сироватки, фолікулостимулюючого гормону (“Sigma”, 0,012 мг/мл), пеніциліну (80 мкг/мл) і стрептоміцину (50 мкг/мл), пірувату натрію (“Sigma” 0,87 мг/мл) і лактату кальцію (“Sigma” 120 мкл/мл ) та досліджуваних компонентів, залежно від варіанту досліду.
Культивували ооцити протягом 24-х годин в термостаті при 38С в атмосфері повітря, що містило 5-7% СО2. Оцінювали якість ооцитів візуально за морфологічними ознаками до і після 24-х годин культивування за допомогою мікроскопа МБС-9.
Для забезпечення повноцінного дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів в умовах in vitro використовували такі біологічно активні речовини: синтетичний аналог простагландину F2–естрофан у кількості 0,5 мкг/мл, клітини гранульози фолікулів у кількості 3?106 клітин/мл, цитозоль епітеліальних клітин яйцепроводів у кількості 5, 10, 20, 40 мкг/мл, гранульози фолікулів у кількості 5, 10, 20, 30, 40 мкг/мл і епідидимісів у кількості 6 та 10 мкг/мл. Цитозоль клітин отримували під час гомогенізації клітин у середовищі ТСМ-199 у співвідношенні 1:1 з наступним їх центрифугуванням при 20 тис об/хв протягом 45 хвилин.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок