Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПОЛІКООРДИНАТНІ ВЕКТОРНО?ПАРАМЕТРИЧНІ КРИВІ ТА ПОВЕРХНІ В ГЕОМЕТРИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

ПОЛІКООРДИНАТНІ ВЕКТОРНО?ПАРАМЕТРИЧНІ КРИВІ ТА ПОВЕРХНІ В ГЕОМЕТРИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ / сторінка 3

Назва:
ПОЛІКООРДИНАТНІ ВЕКТОРНО?ПАРАМЕТРИЧНІ КРИВІ ТА ПОВЕРХНІ В ГЕОМЕТРИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,64 KB
Завантажень:
363
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Впровадження результатів роботи здійснено: в ХОСП “Кілійського суднобудівного, судноремонтного заводу” ОАО “Управління Дунайського пароплавства”, у навчальний процес Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Особистий внесок здобувача у статтях, що написані у співавторстві, полягає у застосуванні векторно-параметричного визначення полікоординатних перетворень, введення спеціальних вагових коефіцієнтів, які надають можливість адекватного перетворення об’єкта, зокрема, при переході з опуклої форми об’єкта в неопуклу і навпаки. Доведені можливості моделювання об’єктів 1 і 2-го порядку гладкості та забезпечення необхідного порядку гладкості.
Апробація результатів дисертації була представлена на наступних наукових конференціях: 1) Сьома міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми геометричного моделювання”, Мелітополь., - 2003 р.
2) Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми геометричного моделювання”, Львів., - 2003 р. 3) VII Міжнародна конференція “Контроль і управління в складних системах (КУСС-2003)”, Вінниця., - 2003 р.
4) Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі”, Бердянськ., - 2004 р. 5) Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-комунікаційні технології у середній і вищій школі”, Ізмаїл., - 2004 р. 6) Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми геометричного моделювання (SPGM-2006)”, Дніпропетровськ., 25-28 квітня 2006 р. 7) 5,6,7,8,9-й наукових конференціях Київської державної академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, 2001-2006 рр.
Публікації. За результатами роботи було опубліковано 13 публікацій, 3 з
яких опубліковано одноосібно, 11 статей видано у фахових виданнях (2 з них одноосібно).
Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів та висновків до них, загальних висновків, списку джерел із 200 найменувань (20 стор.) і додатків (74стор.). Загальний обсяг роботи становить 244 стор.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі подано загальну характеристику роботи, обґрунтовано актуальність теми досліджень, наукову новизну та практичне значення результатів дисертації.
У першому розділі висвітлено сучасний стан проблеми моделювання геометричних об’єктів, процесів і явищ, зроблено огляд та аналіз відповідної наукової літератури, яка містить методи моделювання кривих та поверхонь. На основі аналізу літератури виявлені не вирішені до останнього часу задачі.
Існуючі методи моделювання, крім політканинних перетворень, не забезпечують охоплення всього двовимірного або тривимірного простору, але, нажаль, способи політканинних перетворень ще недостатньо адекватно управляють формою об'єктів. Тому на основі дослідження відомих методів моделювання кривих та поверхонь можна запропонувати створення нового метода, який будемо називати полікоординатними векторно-параметричними перетвореннями.
Другий розділ присвячено дослідженню нового методу моделювання об’єктів на площині під назвою полікоординатні векторно-параметричні перетворення з використанням полікоординатних В-сплайнів, з урахуванням варіантів цих перетворень в залежності від різних функціоналів та вагових коефіцієнтів.
Рис. 1. Полікоординатне векторно-параметричне задання точкової кривої
Розрахунок параметра u між вузловими точками здійснюється наступною залежністю:
Припустимо крива та базис політканини задано у параметричному вигляді:
 
Будемо розраховувати полікоординатні перетворення за допомогою мінімізації функціоналу:
де u- порахований параметр точки;Кі(u - спеціальний ваговий коефіцієнт.
Диференціюючи функціонал (1) по X і Y, прирівнявши його до нуля, маємо систему рівнянь, після розв'язку якої отримаємо координати перетвореного об'єкта:
Розглянуто варіанти полікоординатних векторно-параметричних перетворень:
Варіант 1. Полікоординатні векторно-параметричні перетворення без урахування вагових коефіцієнтів за функціоналом:
де - відношення функцій-координат образу до функцій-координат прообразу об'єкта.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ПОЛІКООРДИНАТНІ ВЕКТОРНО?ПАРАМЕТРИЧНІ КРИВІ ТА ПОВЕРХНІ В ГЕОМЕТРИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок