Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять

Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять / сторінка 10

Назва:
Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,50 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

3. Проведено комплексний аналіз гідробіологічних показників стану водних об’єктів та річкових систем ЧЗВ, який дозволяв встановити факт зменшення видів фітопланктону за рахунок зникнення чутливих видів та збільшення кількості видів, стійких до забруднення. В угрупованні зообентосу відбулися істотні зміни в порівнянні з доаварійним періодом: збільшилося загальна розмаїтість видів і груп; відбулася перестановка у співвідношенні груп; істотно зросла біомаса "м'якого" зообентосу (без молюсків).
4. Проаналізовано винос радіоактивних елементів за межі ЧЗВ і встановлено, що головним джерелом виносу активності і формування радіоактивного забруднення дніпровських водоймищ є поверхневі води з зони ЧАЕС, забруднені 90Sr.
5. Встановлено, що діюче водне законодавство України та РВД мають багато розбіжностей: при визначенні термінів, в методах управління, підходах до контролю якості водних ресурсів, веденні обліку водних ресурсів, у політиці щодо скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти; стан вод у РВД характеризується за категоріями якості, їх придатності до використання, а стан вод в українському законодавстві характеризується за гранично-допустимими концентраціями забруднюючих речовин. Українське водне законодавство потребує значного доопрацювання в частині наближення до положень РВД.
6. На основні аналізу екологічного стану водних об’єктів ЧЗВ та аналізу системи моніторингу запропоновано заходи із вдосконалення екологічного моніторингу на території ЧЗВ, які дозволять підвищити рівень інформаційного забезпечення екологічного управління та ефективність управлінських рішень, сприятимуть підвищенню рівня безпеки водокористування в басейні річки Прип'ять в ЧЗВ.
7. Визначено вплив антропогенних факторів, в т.ч. забруднення пестицидами та їх залишками, на формування якості водних ресурсів басейну р. Прип'ять.
8. Запропоновано методологію та методику визначення інтегрального показника якості водних ресурсів. Проведено ранжування основних джерел забруднення водних об’єктів в ЧЗВ, використовуючи запропонований інтегральний показник якості водних ресурсів.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті
1. Борисюк М.М. "Основні показники гідрохімічного режиму басейну річки Прип'ять та її заплави в межах Чорнобильської зони відчуження", - Сборник научных трудов СНИЯЭиП.- Севастополь: СНИЯЭиП-2004. - Вып.11 - С. 46 - 59.
2. Борисюк М.М. "Вплив антропогенних факторів на формування якості водних ресурсів басейну річки Прип'ять" - Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища, Київ: 2005. - С. 100 -107.
3. Борисюк М.М., Підліснюк В.В., Клименко Н.А. "Вплив антропогенних факторів на формування якості водних ресурсів басейну р. Прип'ять до ЗВ і ЗБ(О)В та її межах", Агроекологічний журнал, 2005, № 4. - С. 10 - 17 (персональний внесок - 70% - методична постановка задачі, аналіз і узагальнення вихідних даних).
4. Борисюк М.М. "Радіоактивне забруднення риб Усівського затону" - Наук. записки Тернопільського Держ. педуніверситету. Серія: Біологія. Спеціальний випуск "Гідроекологія".- 2005. - № 3). - С. 50-53.
5. Борисюк М.М., Лисиченко Г.В., Костіль Ю.М., "Моделювання процесів перезволоження та вторинного заболочування нижньої ділянки басейну р. Прип'ять та оцінка
їх впливу на радіоекологічний стан території", - Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної Академії Наук, Київ, 2004. - Вип. 27. - С. 8 -16 (персональний внесок 70% - прогнозні розрахунки, обробка інформації).
Матеріали конференцій
6. Пидлиснюк В., Борисюк М., Пидлиснюк И. "Устойчивое использование водных ресурсов: возможности для Украины", Материалы международной научно-практической конференции "Интегрированное управление природными ресурсами бассейна трансграничной реки Днестр", Кишинев, 2004. - С. 231-234 (персональний внесок - 40% - аналіз і узагальнення вихідних даних).
7. Valentina Pidlisnyuk, Mukhailo Borisyuk. Analysis of EU Water Framework Directive’s Implementation process in Ukraine, - Proceeding of 5th International Carpathian Conference, Miskoltz, Hungary, 2003 (персональний внесок - 50% - аналіз і узагальнення даних).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок