Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять

Загрузка...

Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять / сторінка 4

Назва:
Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,50 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
А.Клименко, доктора технічних наук Г.В.Лисиченко, академіка НАН України Е.В.Соботовича. В цілому всі надбання дисертації, що характеризуються науковою новизною, мають практичне значення та становлять предмет захисту, належать авторові та є особистим науковим доробком автора.
Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідались на засіданнях робочої групи з питань законодавства міжнародного Проекту ПРООН-ГЕФ "Екологічне відродження басейну Дніпра" (м. Коломна, Росія, 2001), Міжнародній конференції "Захист довкілля - 2003" (м. Кременчук, Україна, 2003), Міжнародній науково-практичній конференції "Integrated Management of Natural Resources in Тransboundary Dnister River Basin", (м. Кишинів, Молдова, 2004), Міжнародній конференції "5th International Carpathian Conference" (м. Мішкольц, Угорщина, 2003), Міжнародній конференції "Стихія - 2005" (м. Севастополь, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції з екологічних проблем сталого розвитку України (м. Одеса, 2005), засіданні Консультативної групи Комісії з захисту Чорного моря від забруднення (м. Стамбул, Туреччина, 2005).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковані у 9 наукових працях: 5 статтях, 3 матеріалах конференцій, 1 брошурі. З цього переліку 3 статті, в т.ч. 2 одноосібні, опубліковані у фахових виданнях, що рекомендовані ВАК України.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. Дисертація загальним об'ємом 250 стор., містить 176 стор. основного тексту, 23 рисунка, 39 таблиць, три додатки на 74 стор. Список використаних джерел налічує 181 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі обґрунтовано актуальність, методику та задачі дослідження. Представлено детальний огляд гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних та радіологічних показників басейну річки Прип'ять, особливо в частині ЧЗВ.
Виявлено тенденції і масштаби змін гідрологічного режиму в Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ), проаналізовано вплив чинників перезволоження та вторинного заболочування території на зміни гідрологічного режиму та сучасні процеси формування гідрохімічного та радіологічного режиму території. Представлено характеристику гідрохімічного режиму водного басейну річки Прип'ять, проаналізовані численні радіологічні дані із стану водних об'єктів та річкових систем ЧЗВ, проведено оцінку трансграничного переносу забруднень в басейні річки Прип'ять. Зокрема, були розглянуті праці М.Д.Гродзинського, С.І.Сніжка, А.В.Яцика, В.В.Підліснюк, Е.О.Соботовича, О.В.Войцеховича, Н.А.Клименко та інших вчених.
Встановлено факт зменшення сумарного поверхневого і підземного стоку р. Прип'ять з території ЧЗВ, який досить чітко простежується на фоні притоку з поза меж зони; тобто протягом останнього десятиріччя спостерігається явна тенденція зменшення водовіддачі у нижній частині басейну р. Прип'яті в порівнянні з доаварійними показниками.
Природне перезволоження території ЧЗВ збільшується внаслідок причин техногенного характеру через наявність водойми-охолоджувача ЧАЕС, випаровування з водного дзеркала якого щорічно складає біля 45 млн. м3 і сприяє зволоженню мікроклімату. До перезволоження території призвели також післяаварійні водоохоронні заходи, що полягали в будівництві численних перемичок і дамб на магістральних каналах меліоративної мережі.
Додатковим фактором зменшення водовіддачі водозбору є деградація меліоративних систем та їх значне замулювання (товщина мулу на окремих каналах перевищує 30 см, а в верхніх б'єфах шлюзів-регуляторів досягає 0,5 м). Це обумовило різке зниження повздовжнього нахилу дна каналів і зменшення їх пропускної здатності. Мертвий простір у результаті заростання укосів на деяких каналах займає 2/3 перетину русла, а швидкість току в меженний період не перевищує 0,02 - 0,04 м/с при глибинах води в каналах 1 - 1,5 м. Течія на більшості розподільчих каналів практично відсутня, рівні води в каналах перевищують експлуатаційні, що обумовлює додаткове підняття ґрунтових вод і є однією з причин зростаючого заболочення території.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок