Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління підприємством на основі бюджетування

Управління підприємством на основі бюджетування

Назва:
Управління підприємством на основі бюджетування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,12 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство освіти і науки України
Донецький НАЦІОНАЛЬний університет економіки
і торгівлі імені МИХАЙЛА Туган-БарановсЬкого
Фендрікова Анжела Анатоліївна
УДК 336.144:005.915
Управління підприємством на основі бюджетування
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк - 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Ландик Валентин Іванович,
Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, завідувач кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ткаченко Алла Михайлівна,
Запорізька державна інженерна академія,
завідувач кафедри економіки підриємства;
кандидат економічних наук
Дубініна Марина Валентинівна,
Інститут економіки промисловості НАН України
(м.Донецьк), старший науковий співробітник
відділу проблем управління виробництвом.
Захист відбудеться 12 лютого 2008 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
Автореферат розісланий 11 січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова
Підписано до друку 11.12.2007. Папір офсетний.
Друк – ризографія. Ум. друк. Арк. 0,9.
Тираж 150 прим. Зам. № 140
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
83050, м. Донецьк-50, вул. Щорса, 31
Редакційно-виконавчий відділ,
83023, м.Донецьк, вул. Харитонова, 10
тел. (0622) 97-60-50 e-mail:
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничної продукції ДК № 1106 від 05.11.2005р.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах стрімкого розвитку ринкових відносин, посилення конкуренції та підвищенної невизначеності зростає потреба у своечасному отриманні достовірної інформації, необхідної для прийняття оптимальних рішень. Останнім часом значно збільшився інтерес до системи бюдже-тування та фінансового планування. Розробка бюджетів забезпечує періодичне пла-нування діяльності підприємства, дає змогу передбачити можливі проблеми і визначити найкращий шлях удосконалення поставленої мети. Важливим аспектом є те, що воно змушує кількісно обгрунтувати майбутні плани і дає змогу усвідомити витрати, пов’язані з їх виконанням. Відомо, що будь-які ресурси, у тому числі й фінансові, є обмеженими, тому розпоряджатися ними підприємство має ефектив-ніше, щоб не тільки їх зберегти, а і примножити. Для досягнення цієї мети підприємство повинно мати план. Оскільки він сам по собі не забезпечує ефективного розподілу ресурсів, поряд із системою планування треба налагодити систему обліку, контролю, аналізу планованих і фактичних даних для того, щоб вчасно відслідковувати відхилення та вживати коригувальні заходи. Саме такий підхід реалізується в технологіях бюджетного управління, які становлять ядро управлінського механізму багатьох успішних українських і зарубіжних компаній.
Істотний внесок у розвиток теорії та практики бюджетного управління зробили зарубіжні та вітчизняні вчені: Р. Брейлі, Є. Брігхем, Е. Джонс, К. Друрі, С. Майєрс, Дж. Сігел, Д.Хан, Дж. Шим, І.Т. Балабанов, Т.Г. Бень, М.Д. Білик, С. Білобовський, І.А. Бланк, О.Д. Василик, В.В. Гамаюнов, С.Ф. Голов, О.Д. Данилюк, Н.Г. Данілочкіна, С.Б. Довбня, І.В. Зятковський, В.В. Ковальов, О.В. Оліфіров, С.В. Онищенко, Г.О. Партин, А.М. Поддерьогін, Т.В. Сизова, О.О. Терещенко, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Управління підприємством на основі бюджетування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок