Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи

Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи

Назва:
Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,83 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я Н А У К У К Р А Ї Н И
Р А Д А П О В И В Ч Е Н Н Ю П Р О Д У К Т И В Н И Х С И Л
У К Р А Ї Н И
Є м е л ь я н е н к о Л а р и с а М и х а й л і в н а
УДК 331.5(477):338(477)
Удосконалення управління
національним ринком праці в умовах
трансформації економічної системи
Спеціальність 08.09.01 - Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
д и с е р т а ц і ї н а з д о б у т т я н а у к о в о г о с т у п е н я
к а н д и д а т а е к о н о м і ч н и х н а у к
Київ — 1999
Д и с е р т а ц і є ю є р у к о п и с
Робота виконана у Технологічному університеі Поділля (м. Хмельницький)
Міністерства освіти України
Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент
Торгова Лідія Володимирівна
Технологічний університет Поділля, декан факультету бізнесу та права
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук
Заяць Тетяна Анатоліївна
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник відділу регіональних проблем зайнятості та ринку праці
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Покрищук Валерий Олександрович
Науково-дослідний Інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України, завідувач відділу прогнозування ринку праці і політики зайнятості населення
Провідна установа
Національний економічний університет, кафедра управління трудовими ресурсами, Міністерство освіти України, м. Київ-
Захист відбудеться 24 лютого 2000 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60
Автореферат розісланий “21” січня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Бандур С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід до ринкової системи господарювання в Україні супроводжується спадом виробництва, виникненням товарного дефіциту, стрімким ростом цін, падінням рівня життя населення, а також якісно новими соціальними наслідками у сфері праці та зайнятості. Особливістю сучасного етапу зайнятості є те, що при одночасному звільненні зайвої робочої сили і зростанні неповної зайнятості офіційний рівень безробіття залишається достатньо низьким. Обумовлено це наявністю прихованого безробіття, нерегламентованої зайнятості і самозайнятості населення. Подібні явища супроводжуються недовантаженням потужностей підприємств, наданням неоплачувальних відпусток, неповною зайнятістю протягом робочого дня, тиждня, різким зниженням продуктивності праці, обсягів виробництва, рівня життєзабезпечення робітників, що ускладнює криміногенну обстановку, породжує соціальні конфлікти та психологічний дискомфорт у суспільстві. Вирішення зазначених проблем потребує створення дійової системи управління зайнятістю.
Формування гнучкого і такого, що швидко реагуює на динаміку економічних перетворень, ринку праці з урахуванням соціальних орієнтирів та реальної перспективи - одна з головних умов створення сучасного ринкового механізму підтримки збалансованості суспільного виробництва, розвитку соціально-орієнтованої економіки, стабілізації ситуації у країні та її регіонах.
Виходячи з цих обставин, можна стверджувати, що суть завдання полягає у пошуку ефективних форм і методів вирішення соціальних протиріч у сфері праці і зайнятості, формуванні нової концепції управління ринком праці на основі використання національного та світового досвіду, конструювання більш ефективного механізму регулювання трудових відносин.
Світова економічна наука набула великого досвіду щодо вивчення проблем зайнятості населення, дослідження їх економічної природи, місця і ролі у ринковій системі. Особливо слід відзначити праці А. Сміта, Т. Мальтуса, М. Фрідмена, Дж. Кейнса, Ф. Хайека, Я. Адаама, П. Самуельсона, С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок