Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ПО СПОСТЕРЕЖЕННЯХ ІЗ СУМІШІ

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ПО СПОСТЕРЕЖЕННЯХ ІЗ СУМІШІ

Назва:
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ПО СПОСТЕРЕЖЕННЯХ ІЗ СУМІШІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,56 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кубайчук Оксана Олексіївна
УДК 519.21
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ПО СПОСТЕРЕЖЕННЯХ ІЗ СУМІШІ
01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії ймовірностей та математичної статистики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук, професор Майборода Ростислав Євгенович, кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор
Іванов Олександр Володимирович‚ завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін Міжнародного християнського університету (Київ);
кандидат фізико-математичних наук, с.н.с.
Пашко Анатолій Олексійович‚ декан факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету (Київ).
Провідна установа:
НТУУ “Київський політехнічний інститут” (кафедра математичного аналізу і теорії ймовірностей).
Захист відбудеться “14”червня 2004р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 64‚ механіко-математичний факультет.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “8”травня2004р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради ________ Моклячук М.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Моделі сумішей спостережень з різних популяцій‚ що мають різні ймовірнісні властивості‚ широко застосовуються в статистичному аналізі біологічних‚ соціологічних та економічних даних. В останній час широко почали розвиватися дослідження сумішей‚ у яких концентрації компонент змінюються від спостереження до спостереження. Особливо важливими є задачі оцінювання числових ймовірнісних характеристик компонент таких сумішей (математичного сподівання‚ дисперсії тощо).
У дисертаційній роботі створюється теорія таких оцінок‚ яка дозволить обирати найбільш ефективні алгоритми.
Розробку методів статистичного аналізу даних‚ що описуються моделлю суміші скінченної кількості ймовірнісних розподілів, було розпочато К.Пірсоном і С.Ньюкомбом у 1894 році. Цей процес не закінчено і досі. Оцінювання ймовірнісних характеристик компонент суміші зустрічається з труднощами навіть у параметричній постановці (наприклад‚ метод найбільшої вірогідності часто виявляється непридатним у задачах статистики сумішей). Непараметричний аналіз сумішей зі змінними концентраціями є новим напрямком в цій галузі. Основою техніки такого аналізу є використання зважених емпіричних функцій розподілу (ф.р.). Хоча ці функції, за певних умов, є консистентними‚ асимптотично нормальними‚ незміщеними та мінімаксними оцінками справжніх ф.р. компонент суміші‚ вони мають ряд недоліків, небажаних для оцінок (наприклад‚ зважена емпірична ф.р., як правило, не є функцією розподілу ймовірнісної міри‚ а також‚ на відміну від випадку однорідної вибірки‚ оцінки моментів розподілів‚ побудовані на основі ф.р. з невипадковими ваговими коефіцієнтами‚ не є ефективними оцінками). Тому розробка методів покращення існуючих оцінок ймовірнісних характеристик розподілів по спостереженнях із суміші є актуальною.
Оцінки‚ побудовані на основі зважених емпіричних ф.р. та зважених емпіричних моментів‚ у яких вагові коефіцієнти є випадковими величинами залежними від вибірки‚ досі математично не досліджувались. Методам побудови таких оцінок присвячена дана дисертаційна робота.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі теорії ймовірностей та математичної статистики Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках держбюджетної дослідницької теми № БФ03806 “Розвиток теорії випадкових полів та динамічних систем на алгебраїчних структурах”, яка входить до програми “Побудова та застосування математичних методів дослідження детермінованих та стохастичних еволюційних систем” (номер державної реєстрації № U002472).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ПО СПОСТЕРЕЖЕННЯХ ІЗ СУМІШІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок