Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози)

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози)

Назва:
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,34 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГРЕК Лариса Володимирівна
УДК 81'225.4
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
(на матеріалі англомовних перекладів
української постмодерністської прози)
Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу
з англійської мови Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
кандидат філологічних наук, доцент
Коломієць Лада Володимирівна,
доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Швачко Світлана Олексіївна,
академік АН ВШ України, професор кафедри перекладу
Сумського державного університету;
кандидат філологічних наук, доцент
Дзера Оксана Василівна,
доцент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики
ім. Григорія Кочура Львівського національного університету
імені Івана Франка
Провідна установа:
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Міністерства освіти і науки України, кафедра ділової
іноземної мови та перекладу
Захист відбудеться “24“ лютого 2006 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий „5”січня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор філологічних наук І.В. Смущинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі вплив новітніх літературознавчих теорій на формування теорії художнього перекладу визнається беззаперечною умовою її розвитку. Однією з найактуальніших літературознавчих теорій, яка все частіше перебуває в центрі уваги вітчизняних та зарубіжних літературознавців, є теорія інтертекстуальності. Інтертекстуальність розглядається як найвиразніший прийом і невід’ємна частина постмодерністського дискурсу. Визнання значущості інтертекстуальності при сприйнятті постмодерністського тексту зумовило потребу вивчення цієї проблеми і в перекладознавчому ракурсі. Дослідження інтертекстуальності як проблеми художнього перекладу до цього часу залишається практично відкритим, незважаючи на досить широке вивчення цього явища в літературознавстві.
Найбільш повно питання відтворення інтертекстуальності в перекладі висвітлене в працях П. Торопа та Г. Денисової, втім, проблема перекладу саме постмодерністської інтертекстуальності до сьогодні не вивчалась. При розгляді відтворення постмодерністської інтертекстуальності в перекладі особливої уваги потребує врахування специфіки „східної варіації” постмодернізму, яка зокрема проявляється у наявності в творах цитат із тоталітарної мови радянського періоду, що також не стало предметом окремого дослідження.
Невирішеним залишається і питання виявлення конкретних способів відтворення інтертекстуальних одиниць: сучасні дослідження перекладознавчого характеру мають загальнотеоретичний характер (П. Тороп, Г. Денисова) або містять окремі спостереження про відтворення інтертекстуальності у перекладі (І. Клюканов, М. Гаспаров, А. Попович, У. Еко, Л. Венуті та ін.) в рамках концепції „очуження” / „одомашнення”. Отже, актуальність дисертації визначається необхідністю системного вивчення постмодерністської інтертекстуальності як перспективної проблеми художнього перекладу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами кафедри. Тема дисертації відповідає профілю досліджень, що проводяться на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науковим пріоритетом якої є вивчення методології перекладу з огляду на жанрово-стилістичну диференціацію перекладного матеріалу, напрацювання та введення до широкого практичного застосування сучасного теоретичного інструментарію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок