Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСПАНСЬКА НАРОДНА КАЗКА: ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

ІСПАНСЬКА НАРОДНА КАЗКА: ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Назва:
ІСПАНСЬКА НАРОДНА КАЗКА: ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,44 KB
Завантажень:
243
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МАСТИЛКО Наталія Володимирівна
УДК 81’42:82=1/-9=134.2
ІСПАНСЬКА НАРОДНА КАЗКА:
ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ
ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Спеціальність 10.02.05 - романські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі іспанської філології
Київського національного лінгвістичного університету,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Корбозерова Ніна Миколаївна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра іспанської та італійської філології,
завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Помірко Роман Семенович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
кафедра французької філології,
завідувач кафедри
кандидат філологічних наук
Коротіч Тетяна Анатоліївна,
Київський національний економічний університет,
кафедра іноземних мов, доцент
Провідна установа: Харківський державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди
Міністерства освіти і науки України,
кафедра романської філології
Захист відбудеться “24” березня 2005 року о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11, в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(м. Київ, б-р Шевченка, 14).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
ім. М.Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий „ 22 ” лютого 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради І.В.Смущинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Рефероване дисертаційне дослідження присвячено комплексному аналізу казок, які належать до скарбниці іспанської народної творчості. Фольклор загалом є своєрідним каталізатором уніфікуючих, спільних тенденцій, що творять літературну мову на ґрунті загальнонародного мовлення. Усна народнопоетична творчість зберігає кращі зразки вікових мовно-художніх надбань і виражально-зображальних засобів, тому має надзвичайно важливе значення для розвитку літературної мови взагалі, для піднесення мовної культури народу. Показовим у цьому плані є жанр фольклорної казки, який ми вважаємо за доцільне розглядати як проміжну ланку в системі усно-розмовних стилів, що відображає процес формування літературної норми на основі народно-розмовного мовлення і відноситься до літературно-розмовної стильової підсистеми мови.
У мовознавстві, літературознавстві та фольклористиці казковий текст неодноразово виступав об'єктом досліджень: структурного (Греймас А., Дандис А., Коротіч Т.А., Леві-Стросс К., Мелетинський Є.М., Пропп В.Я., Швачко С.О.), синтаксичного (Борковський В.І., Тищенко Н.В.), структурно-типологічного (Мелетинський Є.М., Сорокотенко О.В.), фонетичного (Дворжецька М.П., Саєнко Т.І.), стилістичного (Вавринюк Т.І., Гронська О.Н., Лещенко О.І., Нефьодова О.Д., Сотнікова С.І., Тараненко О.В.), перекладознавчого (Венгренівська М.А.) та діахронічного (Мелетинський Є.М., Пропп В.Я.). Така увага лінгвістів до проблематики фольклорної казки зумовлена тим, що як певний жанр художнього тексту, вона є одним із засобів вияву та збереження народних традицій, а за своєю генезою казка виступає своєрідним способом передачі традиційної культури мовлення. Вивчення специфічних ознак фольклорних казок дозволяє виявити відображені в мові духовні складові буття народу, який творив ці оповіді, глибше зрозуміти його характер та менталітет.
Актуальність дисертації визначається загальною тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень до комплексного вивчення процесу вербальної комунікації, у центрі якої стоїть людина, та прагматичним підходом до аналізу мовних явищ з урахуванням усіх форм і умов, за яких здійснюються комунікативні акти.
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри іспанської філології Київського національного лінгвістичного університету в межах комплексної теми "Мовні системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ІСПАНСЬКА НАРОДНА КАЗКА: ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок