Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Просторовi коливання i хвилi у анiзотропних тiлах з гнучкими нерозтяжними покриттями граней

Просторовi коливання i хвилi у анiзотропних тiлах з гнучкими нерозтяжними покриттями граней

Назва:
Просторовi коливання i хвилi у анiзотропних тiлах з гнучкими нерозтяжними покриттями граней
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,58 KB
Завантажень:
49
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НОМБРЕ СВІТЛАНА БОРИСІВНА
УДК 539.3:534.1
Просторовi коливання i хвилi у анiзотропних
тiлах з гнучкими нерозтяжними
покриттями граней
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Донецьк - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому державному університеті, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Сторожев Валерій
Іванович, Донецький державний університет
Офіційні опоненти - доктор фiзико-математичних наук, Григоренко Олек-
сандр Ярославович, Iнститут механiки iм. С.П.Тимо-
шенка НАН України, провiдний науковий спiвробіт-
ник
кандидат фiзико-математичних наук, доцент Моiсеєнко Вiктор Олексiйович, Донбаська державна академiя будівництва та архiтектури, завiдувач секцiї прикладної математики та програмного забезпечення
Провідна установа - Iнститут проблем машинобудування НАН України,
вiддiл прикладної математики та обчислювальних ме-
тодiв
Захист відбудеться "__28_" _вересня_2000 р. о __14__ годині на засіданні вченої ради К 11.051.05 при Донецькому державному університеті за адресою: 83055, Донецьк, вул. Університетська, 24, головний корпус, математичний факультет, ауд. 603.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету (83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24).
Автореферат розісланий "__21__" _серпня_2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Мисовський Ю.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Дослідження закономiрностей у процесах коливань та розповсюдження пружних хвиль в анізотропних тілах з різноманітною геометрією та фізико-механічними властивостями є однією з важливіших фундаментальних та прикладних наукових проблем механіки деформівного твердого тіла. Ці дослідження утворюють наукову базу для багатьох технічних рішень при конструюванні сучасних акустоелектронних пристроїв передачі та трансформації сигнальної інформації, пристроїв ультраакустичного контролю, дiагностики.
Незважаючи на досить значну кiлькiсть робiт за даною проблемою, внутрiшня логiка розвитку фундаментальних дослiджень та сучаснi потреби iнженерної практики у багатьох науково-технiчних галузях стимулюють подальший поглиблений аналіз задач хвильової механіки, що частково розглядались раніше, iз застосуванням більш сучасних та ефективних фізико-механічних моделей і теоретичних методів, а також постановку нових задач за даною проблемою. Зокрема, актуальними у фундаментальному та прикладному відношеннях є просторові задачi дослідження процесів розповсюдження та збудження полів стаціонарних і нестаціонарних пружних хвиль, задачi визначення спектрів резонансних коливань у анізотропних тілах скінчених розмірів, нескінчених або напівнескінчених хвильоводах, що мають на всiх граничних поверхнях або на їх частині гнучкі нерозтяжнi у своїй площинi безiнерцiйнi покриття. Наявнiсть таких покриттів (покриттів типу гнучких нерозтяжних мембран, мікроскопічних панцирних ланцюгів) моделюється спеціальними крайовими умовами змішаного типу. Дослідження задач цього класу з точки зору внутрішнього фундаментального розвитку механіки деформівного тіла суттєво доповнюють і поширюють коло встановлених якісних уявлень та кiлькiсних закономірностей за проблемою динаміки анізотропних середовищ i є передумовою розв'язання актуальних прикладних задач, що виникають у приладобудуванні, акустоелектрониці, машинобудуванні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведенi в дисертацiйнiй роботi дослiдження пов'язанi з фiнансованими Мiнiстерством освiти i науки України фундаментальними науково-дослiдними роботами (номери держреєстрації 0193U041484, 0193U041487, 0196U007098, 0199U001502).
Мета і задачі дослідження полягають у: встановленні кількісних та якісних закономірностей у структурi дисперсійних спектрів нормальних бiгучих хвиль, а також крайових стоячих нормальних хвиль в нескінчених хвильоводах у вигляді ортотропного шару та призматичного тіла прямокутного поперечного перерізу з гнучкими нерозтяжними покриттями на усiх або на частинi граничних поверхонь; дослідженні впливу п'єзоелектричних властивостей анізотропних матеріалів на спектр нормальних хвиль у прямокутних призматичних хвильоводах з покриттями на бічних поверхнях; розробці та реалізації методики розв'язання задач про збудження, розсіювання та вiдбиття нормальних хвиль біля торцевих перерізів у однорідних або кусково-неоднорідних по довжині призматичних ортотропних хвильоводах прямокутного перерізу з гнучкими нерозтяжними покриттями граней; розробці методики розв'язання задач про коливання ортотропних тіл просторової геометрії у формі прямокутного паралелепіпеду з гнучкими нерозтяжними покриттями на чотирьох бічних поверхнях під дією динамічних навантажень на протилежних торцевих гранях без покриттів; узагальненні теорії динамічних однорідних розв'язків для п'єзоактивних та неп'єзоактивних однозв'язних прямолiнiйно-ортотропних пластин просторової геометрії з гнучкими нерозтяжними покриттями на плоских гранях; розробці методики використання рядів за базисними однорідними розв'язками в задачах про тривимірні коливання дисковидної прямолінійно-ортотропноi пластини довільної товщини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Просторовi коливання i хвилi у анiзотропних тiлах з гнучкими нерозтяжними покриттями граней

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок