Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Назва:
НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,38 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Дорош Оксана Львівна
УДК[336.7+339.1+363.03+657.412.7] (477)
НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Ватаманюк Зіновій Григорович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Малий Іван Йосипович,
Київський національний економічний університет, професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів;
кандидат економічних наук, доцент
Кульчицький Ярослав Володимирович,
Український державний лісотехнічний університет, декан економічного факультету.
Провідна установа – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії.
Захист дисертації відбудеться "30" вересня 2003 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м.Львів, пр. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 29 серпня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________ Панчишин С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні два-три роки поліпшуються показники функціонування економіки України. Цю динаміку показників можна закріпити, лише вирішивши цілу низку проблем. Однією з найскладніших таких проблем є нерозвинутість фінансової інфраструктури, що обмежує процес трансформації заощаджень в інвестиції і гальмує економічне зростання. У вітчизняній економіці залучення діловими суб’єктами фінансових ресурсів є дорогим, що передовсім зумовлено низьким рівнем розвитку інституційних елементів фінансової інфраструктури, зокрема небанківських фінансових інститутів. Тому особливого значення нині набуває як кількісне зростання фінансових посередників, так і покращення ефективності їхньої діяльності; важливо розвивати не тільки банківські установи, а й різні види небанківських фінансових інститутів для забезпечення повноцінного функціонування фінансової інфраструктури, що слугуватиме запорукою подальшого економічного зростання. Усе це визначає актуальність та необхідність дослідження цієї теми.
Питання про значення фінансових посередників у підвищенні рівня ефективності функціонування національної економіки та добробуту суспільства завжди перебували у полі зору дослідників. Вагомий внесок у дослідження сутності фінансових посередників та їхньої суспільної ролі зроблено економістами кінця XVIII – середини XIX ст. – А.Смітом, Д.Рікардо, К.Марксом, кінця XIX – першої половини XX ст. – М.Туган-Барановським, А.Маршалом, Дж.М.Кейнсом, А.Пігу, Й.Шумпетером та іншими.
Усі провідні школи та напрями економічної думки другої половини XX ст. приділяють значну увагу аналізові діяльності фінансових посередників. Вагомий внесок у теорію їх функціонування зробили О.Вільямсон, Дж.Герлі, А.Гершенкрон, Р.Голдсміт, Р.Левін, Ф.Мишкін, Б.Фрідман та інші.
Дослідженню проблеми становлення і розвитку інституту фінансового посередництва в умовах перехідної економіки присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців: О.Василика, Н.Внукової, Б.Івасіва, В.Корнєєва, М.Крупки, Б.Луціва, І.Лютого, І.Малого, А.Мороза, С.Науменкової, А.Пересади, М.Савлука, В.Ходаківської, В.Шелудько та інших.
У вітчизняній економічній літературі питання, пов’язані з функціону-ванням небанківських фінансових інститутів, найчастіше висвітлюються і полемізуються на сторінках наукових журналів “Фінанси України”, “Економіка України”, “Вісник НБУ”, “Банківська справа”, “Економіст”, “Україна: аспекти праці”, “Финансовые услуги”, “Фондовый рынок Украины”, “Цінні папери України”, часописах “Галицькі контракти”, “Ринок цінних паперів України”, “Бизнес”, “Українська інвестиційна газета” та деяких інших.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок