Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну для компатибілізації полімерних сумішей

Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну для компатибілізації полімерних сумішей

Назва:
Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну для компатибілізації полімерних сумішей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,76 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Ройтер Юрій Володимирович
УДК 541.64
Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну для компатибілізації полімерних сумішей
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів-2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - | заслужений діяч науки і техніки України,
доктор хімічних наук, професор
Воронов Станіслав Андрійович,
Національний університет
"Львівська політехніка",
завідувач кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти - | доктор хімічних наук, професор
Брик Михайло Теодорович,
Національний університет
"Києво-Могилянська Академія",
перший віце-президент,
віце-президент з наукової роботи
доктор хімічних наук, професор
Суберляк Олег Володимирович,
Національний університет
"Львівська політехніка",
завідувач кафедри хімічної технології та переробки пластичних мас
Провідна установа - | Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, відділ модифікації полімерів (м. Київ)
Захист відбудеться 9 грудня 2002 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, пл. Св. Юра 3/4, корпус 8, аудиторія 240).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул. Професорська, 1)
Автореферат розісланий 8 листопада 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 35.052.01 Скорохода В.Й.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Створення полімерних сумішей дозволяє отримувати нові матеріали з комплексами властивостей, непритаманними індивідуальним гомо-полімерам, та вирішувати задачі утилізації пластикових відходів. Синтез міжфазно-активних поліпероксидів – універ-сальних прекомпатибілізаторів – надає можливість компатибілізації ряду по-лімерних сумішей з in situ утворенням компатибілізуючих міжфазних шарів. Вико-ристання універсальної здатності полімерних матеріалів до участі у вільно-ради-кальних процесах дозволяє успішне проведення компатибілізації при змішуван-ні різних полімерів із застосуванням лише одного прекомпатибіліза-тора і не розробляти окремі компатибілізуючі системи для кожного набору змішу-ва-них полімерів за участю двох та більше основних компонентів. Вирішення вказаних задач є надзвичайно важливим для створення нових полімерних матеріалів, промисловості переробки пластичних мас та утилізації пластикових відходів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у Націо-наль-ному університеті "Львівська політехніка" на кафедрі органічної хімії Інституту хімії і хімічних технологій і є частиною досліджень з тем "Син-тез нових компатибілізаторів на основі поверхнево-активних пероксидo-вмісних олі-гомерів та створення полімерних сумішей поліолефінів, синтетичних мембран, а та-кож, функціональних полімерних мікросфер" (1998-1999), № держреєстрації 0198U002338, "Радикальні процеси на міжфазній границі полімер-полімерних сумішей, що ініціюються пероксидовмісними компатибілізаторами різної природи" (2000-2001), № держреєстрації 0100U000505 та "Конструювання багатофазних полі-мер-них сис-тем з використанням гетерофункціональних поліпероксидів для ство-рення ком-по-зиційних полімер-полімерних та біосумісних матеріалів" (2002-2003), № держреєстрації 0102U001169. Автор дисертаційної роботи є виконавцем цих тем.
Мета та задачі дослідження. Основною метою дослідження є розробка методу синтезу нових пероксидовмісних високомолекулярних міжфазно-активних сполук – універсальних прекомпатибілізаторів, – та їх використання для компатибіліза-ції ряду полімерних сумішей. Для реалізації поставленої мети необхідним було вирішити наступні задачі:
1. Вивчити взаємодію статистичних пероксидовмісних кополімерів з полі-пропіленом, обраним як один з компонентів ряду полімерних сумішей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну для компатибілізації полімерних сумішей

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок